Aktivity projektu

30. 11. 2014 14:13

Praktický workshop k používání metodiky GIA 27. 11. 2014

Dne 27. listopadu 2014 proběhl v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“) pro resortní koordinátory a koordinátorky rovnosti žen a mužů a pracovníky a pracovnice legislativních odborů.    

Workshop byl zaměřen na nově vzniklou Metodiku pro posuzování dopadů legislativních i nelegislativních materiálů předkládaných vládě ČR do oblasti rovnosti žen a mužů (tzv. gender impact assessment), kterou pro Úřad vlády ČR zpracovala Otevřená společnost, o.p.s. Workshop byl rozdělen do dvou částí, teoretické a praktické, a jeho vedení se za dodavatelskou společnost ujala Klára Čmolíková Cozlová (teoretické část) a Pavla Špondrová (praktická část).
V teoretické části workshopu byli/y jeho účastníci a účastnice seznámeni/y s postupem tvorby Metodiky, inspiračními zdroji ze zahraničních metodik, základními termíny a teoretickými koncepty, ze kterých Metodika vychází a se kterými pracuje. Byl také představen teoretický postup práce s Metodikou, tedy jednotlivé kroky tvorby či hodnocení materiálů s ohledem na rovnost žen a mužů. Praktická část workshopu byla zaměřena na aktivní práci s Metodikou při hodnocení materiálů, které již byly v minulosti vládě ČR předloženy. Účastníci a účastnice byli/y rozděleni/y do skupin, v rámci nichž prováděli/y hodnocení materiálů různého druhu podle postupu představeného v Metodice.
V rámci workshopu proběhla i podnětná diskuse a představená Metodika se ze strany účastníků a účastnic workshopu setkala s pozitivním ohlasem. Listopadový workshop jistě nebyl poslední příležitostí, jak se práci s Metodikou naučit. Předpokládají se opakovaná školení až do listopadu roku 2015, kdy projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR končí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter