Národní rozvojový program mobility pro všechny

Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny (NRPM) je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích.

Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Financování programu mobility je zajištěno Vládním plánem financování NRPM na období 2016–2025, který byl přijat usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, tímto usnesením byl novelizován také samotný NRPM (znění usnesení a další dokumenty viz Dokumenty a podklady pro zpracování záměru bezbariérové trasy). Vládní plán financování navazuje na předešlý plán, který zajišťoval finanční podporu programu v období 2005–2015.

Před podáním záměru bezbariérové trasy na sekretariát VVOZP je doporučeno jej konzultovat v rámci vyhlášených konzultačních dnů na Úřadu vlády ČR a také se zástupci příslušných resortů či institucí, které se budou podílet na jejich financování, aby záměry vyhovovaly podmínkám jimi vyhlašovaných dotačních programů.

Kontakty na zástupce jednotlivých resortů naleznete v Dokumentech a podkladech pro zpracování záměru bezbariérové trasy.

 

Aktualita: Vyhlášení termínů konzultací záměrů bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny pro II. kolo pro rok 2022

Aktualita: Vyhlášení II. kola výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2022

Aktualita: Výsledky I. kola výzvy Národního rozvojového programu mobility pro všechny pro rok 2022 

 

Aktualita: Podklady z online semináře Bezbariérová města a obce - zpřístupňování veřejných budov a komunikací prostřednictvím příspěvku ze státního rozpočtu - 18.02.2021

 

 

 

Informace k programu podává Mgr. Blanka Espinoza tel.: 224 002 718, e-mail: espinoza.blanka@vlada.cz.