Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

I. SLOŽENÍ SEKRETARIÁTU

JUDr. Pavel Ptáčník
vedoucí sekretariátu a právník VVZPO
tel.: 224 002 241, e-mail: ptacnik.pavel@vlada.cz

Mgr. Petra Nováková
tajemnice VVZPO
tel.: 224 002 316, e-mail: novakova.petra@vlada.cz

Olga Vlastová, MSc. 
tajemnice dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených 
tel.: 224 002 341, e-mail: vlastova.olga@vlada.cz 

referentka a tajemnice Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny - pozice není obsazena

Bc. Markéta Skalská 
referentka a asistentka vedoucího sekretariátu
tel.: 224 002 705, e-mail: skalska.marketa@vlada.cz

 

II. HLAVNÍ ČINNOST SEKRETARIÁTU

1. Sekretariát VVZPO vypracoval nebo editoval následující základní materiály:

 • Statut a jednací řád VVZPO - 8. 5. 1991
 • Statut a jednací řád VVZPO - 30. 10. 1991
 • Statut a jednací řád VVZPO - 2. 12. 1992
 • Statut a jednací řád VVZPO - 8. 9. 1993
 • Zpráva o situaci zdravotně postižených a nejnaléhavějších úkolech, které je třeba řešit. Informace pro členy vlády ČR, 10. 11. 1991.
 • Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům.Materiál pro jednání vlády, červen 1992.
 • National Plan of Actions for the Handicapped Persons. Anglický překlad NPP revidovaný a autorizovaný sekretariátem VVZPO, 1992
 • Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení. Materiál pro jednání vlády, září 1993.
 • National Plan of Measures to Reduce the Negative Impact of Disability. Anglický překlad NPO revidovaný a autorizovaný sekretariátem VVZPO.
 • Přehled dávek, příspěvků a dotací poskytovaných zdravotně postiženým jednotlivcům, občanským sdružením zdravotně postižených a zaměstnavatelům zaměstnávajícím zdravotně postižené. Materiál pro předsedu vlády. 26. 6. 1994
 • Přehled deklarací práv zdravotně postižených osob. Materiál redigovaný, částečně přeložený a vydaný sekretariátem VVZPO. Prosinec 1994
 • Materiál pro jednání vlády o možnosti uspořádání 5. světové abilympiády v roce 2000 v České republice, září 1997
 • Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Materiály pro jednání vlády, prosinec 1997 a březen 1998.
 • National Plan on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. Anglický překlad NPVP, srpen 1998.
 • Dodatek k Národnímu plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Materiál pro informaci členů vlády ČR, leden 1999.
 • Zpráva o situaci zdravotně postižených - součást Zprávy o stavu české společnosti, leden 1999
 • Úprava předsednictva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a jeho statutu. Materiál pro jednání vlády ČR, 5. 3. 1999.
 • Stav přípravy a finančního zajištění 5. světové abilympiády. Materiál pro informaci členů vlády ČR, 19. 3. 1999
 • Přehled možností studia osob se zdravotním postižením na vyšších odborných školách a na vysokých školách, 1999
 • Konference o sociální pomoci - Sborník příspěvků a záznam diskuse, 1999.
 • Přehled nejdůležitějších mezinárodních institucí a organizací monitorujících situaci zdravotně postižených osob v jednotlivých zemích, 2000.
 • Zpráva o plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Materiál pro jednání vlády ČR, červen 2000.
 • Zajištění finančních prostředků na realizaci 5. světové abilympiády. Materiál pro jednání vlády ČR, 19. 7. 2000.
 • Zajištění finančních prostředků na úhradu letecké dopravy českého paralympijského týmu na XI. paralympijské hry. Materiál pro jednání vlády ČR, 25. 8. 2000.
 • Informace o průběhu 5. světové abilympiády Praha 2000. Materiál pro informaci členů vlády ČR, 6. 11. 2000.
 • Zpráva o plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2000. Materiál pro jednání vlády ČR, červenec 2001.
 • Návrh Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a změny usnesení vlády z 2. prosince 1992 č. 670, změny usnesení vlády z 8. září 1993 č. 494 a změny usnesení vlády ze 17. března 1999 č. 226, listopad 2001.
 • Zpráva o plnění Národníoho plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2001. Materiál pro jednání vlády ČR, květen 2002.
 • Zpráva o plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2002. Materiál pro jednání vlády ČR, květen 2003.
 • Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2002. Materiál pro informaci členů vlády ČR, květen 2003.
 • Zpráva o plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2003. Materiál pro jednání vlády ČR, květen 2004.
 • Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2003. Materiál pro informaci členů vlády ČR, květen 2004.
 • Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením. Materiál pro jednání vlády ČR, květen 2004.
 • Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Materiál pro jednání vlády ČR, červen 2004.
 • Zpráva o plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2004. Materiál pro jednání vlády ČR, červenec 2005.
 • Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2004. Materiál pro informaci členů vlády ČR, červenec 2005.
 • Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009. Materiál pro jednání vlády ČR, červenec 2005.
 • Závěrečná zpráva o splnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, včetně zprávy o plnění opatření v roce 2005. Materiál pro jednání vlády ČR, květen 2006.
 • Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2005. Materiál pro informaci členů vlády ČR, květen 2006
 • Zpráva o realizaci jednotlivých koncepčních opatření Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením. Materiál pro jednání vlády ČR, prosinec 2006
 • Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2006. Materiál pro informaci členů vlády ČR, květen 2007.
 • Zpráva o plnění Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 v roce 2006. Materiál pro jednání vlády ČR, červen 2007.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů. Materiál pro jednání vlády ČR, únor 2008.
 • Návrh na novelizaci Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Materiál pro jednání vlády ČR, únor 2008.
 • Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2007. Materiál pro informaci členů vlády ČR, květen 2008.
 • Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 v roce 2007. Materiál pro jednání vlády ČR, červen 2008.
 • Zpráva o jednotlivých koncepčních opatřeních Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením realizovaných v letech 2007-2008. Materiál pro jednání vlády ČR, březen 2009.
 • Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2008. Materiál pro informaci členů vlády ČR, květen 2009.
 • Zpráva o plnění Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 v roce 2008. Materiál pro jednání vlády ČR, červen 2009.
 • Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014. Materiál pro jednání vlády ČR, březen 2010.
 • Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2009. Materiál pro informaci členů vlády ČR, květen 2010.
 • Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 v roce 2009. Materiál pro jednání vlády ČR, červen 2010.
 • Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2010. Materiál pro informaci členů vlády ČR, červen 2011.
 • Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2010. Materiál pro jednání vlády ČR, červenec 2011.
 • Návrh na změnu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Materiál pro jednání vlády ČR, říjen 2011.
 • Návrh na změnu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Materiál pro jednání vlády ČR, prosinec 2011.
 • Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2011. Materiál pro informaci členů vlády ČR, květen 2012.
 • Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2011. Materiál pro jednání vlády ČR, červenec 2012.
 • Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2012. Materiál pro informaci členů vlády ČR, červen 2013.
 • Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2012. Materiál pro jednání vlády ČR, červenec 2013.
 • Návrh na změnu Jednacího řádu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, duben 2014.
 • Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2013. Materiál pro informaci členů vlády ČR, červen 2014.
 • Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2013. Materiál pro jednání vlády ČR, červenec 2014.
 • Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na léta 2016–2025. Materiál pro jednání vlády, červenec 2014.
 • Návrh na změnu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Materiál pro jednání vlády, listopad 2014.
 • Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020. Materiál pro jednání vlády ČR, květen 2015.
 • Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2014. Materiál pro informaci členů vlády ČR, červen 2015.
 • Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2014 a Celkové zhodnocení plnění Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014. Materiál pro jednání vlády ČR, červenec 2015.
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na ministerstvech a v ostatních ústředních orgánech státní správy v roce 2014. Materiál pro jednání vlády ČR, červenec 2015.
 • Komunikace s lidmi s poruchou autistického spektra - Komunikační soubor, leden 2016.
 • Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin. Materiál pro jednání vlády, únor 2016.
 • Výroční zpráva VVZPO za rok 2015. Materiál pro jednání vlády ČR, květen 2016.
 • Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2015. Materiál pro jednání vlády ČR, červen 2016.
 • Návrh na změnu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Materiál pro jednání vlády, březen 2017.

2. Sekretariát organizačně zajišťuje jednání VVZPO

Projednává se zainteresovanými orgány možnosti a způsoby plnění přijatých usnesení, záležitosti předkládané vládě zpracovává do formy materiálů pro jednání vlády a zajišťuje připomínková řízení.

3. Sekretariát VVZPO koordinuje připomínkování legislativních norem

Sekretariát VVZPO se účastní připomínkového řízení k veškerým návrhům legislativních norem z hlediska možného dopadu na osoby se zdravotním postižením. Je proto v neustálém styku s organizacemi zdravotně postižených, které mají zájem a schopnosti se k návrhům legislativních norem vyjadřovat. Jejich názory zohledňuje ve svých připomínkách. Pracovníci sekretariátu VVZPO se pravidelně účastní také projednávání připomínek. Mimo to sekretariát VVZPO připravil návrh na aktualizaci seznamu pomůcek v příloze vyhlášky č. 182/1991 Sb., na které je poskytován státní příspěvek, spolupracoval na legislativním zakotvení osvobození dovozu pomůcek pro osoby se zdravotním postižením od cla a na dořešení bezcelního dovozu automobilů pro osoby se zdravotním postižením, podílel se na přípravě zákona o znakové řeči, Národního plánu zaměstnanosti, Nařízení vlády o stanovení povinného podílu zaměstnanců se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele a na koncepci ucelené rehabilitace.

4. Sekretariát VVZPO organizačně zajišťuje koordinaci Národního rozvojového programu mobility pro všechny 

Sekretariát zajišťuje podmínky pro činnost Řídícího výboru a Hodnotitelské komise.

5. Sekretariát VVZPO organizačně zajišťuje Cenu VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení

včetně slavnostního vyhlášení výsledků soutěže u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením.

6. Sekretariát zajišťuje administraci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Sekretariát zajišťuje podmínky pro činnost Hodnotitelské komise programu.

7. Zaměstnanci sekretariátu působí v řadě odborných komisí zabývajících se problematikou zdravotně postižených občanů.

8. Zaměstnanci sekretariátu VVZPO sami organizačně zajistili nebo se podíleli na zajištění řady akcí.

Za nejdůležitější jsou považovány:

 • Setkání zástupců VVZPO, MZ ČR, MF, MPSV a SZOZP se zdravotními a sociálními rady okresních úřadů dne 13. 12. 1993;
 • Seminář pro poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma “Sociální zabezpečení a zdravotně postižení” dne 17. 3. 1994,
 • Konference o sociální pomoci za účasti zástupců státní správy a občanských sdružení zdravotně postižených, 2. 11. 1999;
 • Mezinárodní konference Podporované bydlení - nové možnosti péče, 16. 5. 2006;
 • Cyklus mezinárodních konferencí ...BEZ BARIÉR: Doprava bez bariér (2005), Město bez bariér (2006), Aktivně bez bariér (23. a 24. 5. 2007) a Bydlení bez bariér (21. a 22. 5. 2008).
 • Konference Přístupnost vysokoškolského vzdělávání v kontextu zdravotního postižení, Praha, 12. 10. 2010;
 • Seminář pro zástupce měst a obcí k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny, Praha, 29. 3. 2012;
 • Seminář pro zástupce měst a obcí k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny, Praha, 4. 4. 2013;
 • Konference Specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením, Praha, 5. 11. 2013;
 • Seminář pro žadatele dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2015, Praha, 21. 10. 2014;
 • Seminář pro zástupce měst a obcí k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny, Praha, 20. 11. 2014;
 • Konference Lidé se zdravotním postižením a jejich právní ochrana v ČR a USA, Praha, 01. 10. 2015;
 • Semináře pro zástupce měst a obcí k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny, Ostrov 26. 5. 2015, České Budějovice 26. 5. 2015, Plzeň 17. 9. 2015, Ostrava 8.10. 2015 a v Hradec Králové 27. 10. 2015; 
 • Seminář pro žadatele v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv pro rok 2016, Praha 20. 8. 2015;
 • Semináře pro zástupce měst a obcí k Národnímu rozvojovému programu mobility pro všechny, Poděbrady 4. 2. 2016), Brno 11. 2. 2016 a Praha 7. 4. 2016; 
 • Seminář pro žadatele v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv pro rok 2017, Praha 3. 8. 2016.