Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky vyhlašuje každoročně dotační program

Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených.

O dotace mohou žádat spolky osob se zdravotním postižením s celorepublikovou působností.

 

Aktualita: Výsledky dotačního řízení pro rok 2018 programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Aktualita: Podklady ze semináře pro žadatele v dotačním programu Podpora spolků ZP

 

Podávání informací:

Informace o programu podává Olga Vlastová, MSc., tel.: 224 002 341, e-mail: vlastova.olga@vlada.cz.

 

Související zprávy