Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky vyhlašuje každoročně dotační program

Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených.

O dotace mohou žádat spolky osob se zdravotním postižením s celorepublikovou působností.

 

Aktualita: Vyhlášení dotačního řízení na rok 2019 v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

Aktualita: Materiály a podklady ze Semináře pro žadatele o dotace ÚV ČR v oblasti lidských práv pro rok 2019

 

 

Podávání informací:

Informace o programu podává Olga Vlastová, MSc., tel.: 224 002 341, e-mail: vlastova.olga@vlada.cz.