Odborné a pracovní skupiny Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením


Výbor může podle potřeby zřizovat dočasné nebo trvalé odborné skupiny. Odborné skupiny nemají vlastní statut. Zabývají se dílčími otázkami z oblasti působnosti Výboru, zejména připravují podklady a analýzy pro zasedání Výboru.

Pro přehlednost je název odborná skupina používán pro skupinu s trvalou působností. Pro skupiny zřizované k řešení určitého úkolu, jejichž působnost splněním tohoto úkolu zaniká, je používán název pracovní skupina.

V současné době působí při Výboru Odborná skupina pro sociální politiku, Odborná skupina pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Odborná skupina pro vzdělávání, Odborná skupina pro regionální rozvoj a Pracovní skupina k přípravě Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020. Pracovní skupina pro implementaci a ratifikaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ukončila svou činnost v roce 2009.