Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

6. 9. 2017 16:18

Materiály a podklady ze Semináře pro žadatele o dotace ÚV ČR v oblasti lidských práv pro rok 2018

Ve dnech 1. a 2. srpna a dále 29. a 30. srpna 2017 proběhl v Lichtenštejnském paláci seminář pro žadatele o dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv.

Zveřejňujeme podklady z dopolední a odpolední části semináře.  

Dopolední program byl koncipován obecně pro všechny účastníky. Úvodní prezentace se zaměřila na základní informace a hlavní změny v poskytování dotací pro rok 2018. Dále  pak byla Oddělením kontroly představena pravidla pro čerpání dotací a informace o častých chybách příjemců dotací. 

Odpolední části semináře pak už byly samostatně zaměřené vždy přímo k jednotlivým dotačním programům  - Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora terénní práce, Podpora implementace Evropské charty regionálních č menšinových jazyků a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter