Dotace

Podklady ze Semináře pro žadatele o dotace ÚV ČR v oblasti lidských práv pro rok 2021

Ve dnech 25. a 27. srpna 2020 proběhl v Hrzánském paláci seminář pro žadatele o dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv.

Více informací: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/podklady-ze-seminare-pro-zadatele-o-dotace-uv-cr-v-oblasti-lidskych-prav-pro-rok-2021-183406/


Vyhlášení dotačního řízení na rok 2021 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 3. srpna 2020 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2021, čj. 21186/2020-UVCR.

Dotace v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků se poskytuje za účelem podpory efektivní implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2021 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.


Pozvánka na seminář pro žadatele v dotačních programech Odboru lidských práv a ochrany menšin pro rok 2021

Seminář se uskuteční ve dnech 26. až 27. srpna 2020 od 9.30 h. do 14.30 h. v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.

Více informací: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-v-dotacnich-programech-odboru-lidskych-prav-a-ochrany-mensin-pro-rok-2021-182611/


 

Informace pro příjemce dotací k realizaci aktivit a způsobilosti nákladů v době trvání nouzového stavu a v souvislosti s opatřeními proti COVID-19

Pokyn byl vytvořen pro příjemce dotací v rámci dotačních programů administrovaných Odborem lidských práv a ochrany menšin a Odborem rovnosti žen a mužů v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a přijetím mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Více informací: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/informace-pro-prijemce-dotaci-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-nakladu-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu-a-v-souvislosti-s-opatrenimi-proti-co-181430/


Výsledky dotačního řízení pro rok 2020 programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 11. května 2020 výsledky dotačního řízení v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2020.

Více informací: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vysledky-dotacniho-rizeni-pro-rok-2020-programu-podpora-implementace-evropske-charty-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-181424/


Vyhlášení dotačního řízení na rok 2020 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 5. srpna 2019 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2020, čj. 23317/2019-UVCR.

Dotace v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků se poskytuje za účelem podpory efektivní implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2020 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.

Více informací: Výzva

5.8.2019


Vyhlášení dotačního řízení na rok 2019 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 19.09.2018 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2019; čj. 27349/2018-KRP.

Dotace v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků se poskytuje za účelem podpory efektivní implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2019 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.

Více informací:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-na-rok-2019-v-ramci-dotacniho-programu-podpora-implementace-evropske-charty-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-168613/


Materiály a podklady ze Semináře pro žadatele o dotace ÚV ČR v oblasti lidských práv pro rok 2019

Ve dnech 13. a 14. září 2018 proběhl v Lichtenštejnském paláci seminář pro žadatele o dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv. 
Zveřejňujeme podklady z dopolední a odpolední části semináře.  

Dopolední program byl koncipován obecně pro všechny účastníky. Úvodní prezentace se zaměřila na základní informace a hlavní změny v poskytování dotací pro rok 2019. Dále  pak byla Oddělením kontroly představena pravidla pro čerpání dotací a informace o častých chybách příjemců dotací. 

Odpolední části semináře pak už byly samostatně zaměřené vždy přímo k jednotlivým dotačním programům  - tedy i na program Podpora implementace Evropské charty regionálních č menšinových jazyků

Více informací:
 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/materialy-a-podklady-ze-seminare-pro-zadatele-o-dotace-uv-cr-v-oblasti-lidskych-prav-pro-rok-2019-168459/


Pozvánka na seminář pro žadatele v dotačních programech Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR pro rok 2019

Seminář se uskuteční 14. září 2018 od 9.00 h. do 16.00 h. v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.  
Registraci na seminář zašlete e-mailem kontaktní osobě, jíž je Mgr. Klára Jůnová, e-mail: junova.klara@vlada.cz) - a to nejpozději do 09.09.2018 (včetně). 

Více informací, včetně Programu semináře:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-v-dotacnich-programech-sekce-pro-lidska-prava-uradu-vlady-cr-pro-rok-2019-168087/ 


Výsledky dotačního řízení pro rok 2018 programu Podpora implementace Evropské charty menšinových či regionálních jazyků

Předkládáme výsledky dotačního řízení programu Podpora implementace Evropské charty menšinových či regionálních jazyků.

Výsledky projednání žádostí o dotaci, schválené příslušnou Komisí, byly podkladem k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace.


PODÁNO: 15 žádostí
PODPOŘENO: 14  žádostí
NEPODPOŘENO: 1 žádost

Konkrétní výsledky najdete v pravo v příloze, nebo na adrese:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vysledky-dotacniho-rizeni-pro-rok-2018-programu-podpora-implementace-evropske-charty-mensinovych-ci-regionalnich-jazyku-165569/


Přehled doporučení Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2018

Zveřejňujeme přehled návrhů Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2018, která zasedala dne 22.11.2017. 

Počet přijatých žádostí: 15
Počet žádostí vyřazených na základě zásadních formálních nedostatků: 0 

Doporučení Komise k udělení dotací z 22. listopadu 2017:
DOPORUČENÝCH: 14 
NEDOPORUČENÝCH: 1

Konkrétní výsledky najdete na adrese:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dotace/doporuceni-komise-pro-hodnoceni-projektu-v-ramci-dotacniho-programu-podpora-implementace-evropske-charty-region--ci-mensinovych-jazyku-pro-rok-2018-161772/


Prezentace ze školení hodnotitelů

10. října 2017 v budově Úřadu vlády ve Vladislavově ulici proběhlo školení hodnotitelů dotačních programů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR.   
Na této stránce najdete prezentace s důležitými informacemi pro hodnotitele.

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2018 k dotačnímu programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

Materiály a podklady ze Semináře pro žadatele o dotace ÚV ČR v oblasti lidských práv pro rok 2018
Ve dnech 1. a 2. srpna a dále 29. a 30. srpna 2017 proběhl v Lichtenštejnském paláci seminář pro žadatele o dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv. 
Zveřejňujeme podklady z dopolední a odpolední části semináře.  Více>>

 


Výsledky dotačního řízení pro rok 2017 programu Podpora implementace Evropské charty menšinových či regionálních jazyků

Předkládáme výsledky dotačního řízení programu Podpora implementace Evropské charty menšinových či regionálních jazyků. Výsledky projednání žádostí o dotaci, schválené příslušnou Komisí, byly podkladem pro vedoucího Úřadu k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace.

PODÁNO: 24 žádostí
PODPOŘENO: 18  žádostí
NEPODPOŘENO: 6 žádostí

Konkrétní výsledky najdete v pravo v příloze, nebo na adrese:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dotace/podpora-terenni-prace/vysledky-dotacniho-rizeni-pro-rok-2017-programu-podpora-implementace-evropske-charty-mensinovych-ci-regionalnich-jazyku-156822/


Závěrečné zprávy a finanční vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. za rok 2016 v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Ve webové dotační aplikaci v sekci Realizace projektů již byly k vyplnění zpřístupněny Závěrečné zprávy za rok 2016 v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.
Závěrečná zpráva je zasílána prostřednictvím webové aplikace, která je dostupná na tomto odkazu: https://dotace-lidskaprava.vlada.cz/.

Celé znění je vpravo v příloze.


Spuštění webové aplikace pro podávání žádostí o dotace pro rok 2017

Od dnešního dne, tj. 22. srpna 2016, je spuštěna webová aplikace pro podávání žádostí o dotaci v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2017.

Žádost o dotaci, jejíž součástí je i popis projektu, na který je žádána dotace, a jeho celkový rozpočet, se podává prostřednictvím webové aplikace pro administraci dotačních řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Aplikace je dostupná pod následujícím odkazem: https://dotace-lidskaprava.vlada.cz. Jedna žádost může být spojena pouze s jedním projektem.

Žádost o dotaci je zasílána prostřednictvím webové aplikace. Úřadu se zasílá krycí list vygenerovaný webovou aplikací po finálním elektronickém odeslání žádosti o dotaci. Krycí list musí být podepsán statutárním zástupcem žadatele nebo jím pověřenou osobou (v případě podpisu jinou osobou, než je statutární zástupce, přiloží žadatel originál plné moci nebo její ověřenou kopii dle čl. 20 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv.

Krycí list se odesílá buď v listinné podobě (nejlépe doporučeně) na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva – KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

Obálku čitelně označte: „ŽÁDOST – Evropská charta jazyků 2017“

Nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu vlády ČR a zprávu označte „ŽÁDOST Evropská charta jazyků 2017“.

ID datové schránky Úřadu vlády ČR je: trfaa33

Žádosti je možné podávat nejpozději do 30. září 2016 včetně. Za den doručení písemnosti se považuje datum otisku razítka podací pošty na obálce nebo datum otisku razítka podatelny Úřadu. Dokument zaslaný prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu se považuje za doručený okamžikem jeho dodání do datové schránky Úřadu.

Přílohy

  • Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv včetně relevantních příloh
  • Rozpočet projektu – návod k vyplnění
  • Návod k žádosti – Charta

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2017 v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2017 k dotačnímu programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

 


Výsledky dotačního řízení na rok 2016 v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty menšinových či regionálních jazyků

Předkládáme Vám výsledky dotačního řízení programu Podpora implementace Evropské charty menšinových či regionálních jazyků pro rok 2016

PODÁNO: 21 žádostí

PODPOŘENO: 12 žádostí

NEPODPOŘENO: 9 žádostí

Viz příloha.

 


 Přehled doporučení komise v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2016

Zveřejňujeme přehled návrhů hodnotitelské komise dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2016.

Počet přijatých žádostí: 21
Počet žádostí vyřazených na základě zásadních formálních nedostatků: 3

Doporučení hodnotitelské komise k udělení dotací z 26. listopadu 2015

DOPORUČENÝCH: 12

NEDOPORUČENÝCH: 6
Výsledky jsou podkladem pro vedoucího Úřadu k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace. Konečné výsledky s částkami poskytnutých dotací budou zveřejněny na internetových stránkách Úřadu vlády ČR po podpisu rozhodnutí vedoucím Úřadu vlády ČR. Dále budou tyto informace zveřejněny v informačním systému vedeném Ministerstvem financí.
Pro rok 2016 byl celkový požadavek 5.198.705 Kč, k dispozici je ve státním rozpočtu na dotační program částka 1.850.000 Kč.

Přehled je v příloze vpravo.


Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2016 k programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

 Vymezení programu:

Dotační program je zaměřen na podporu činností souvisejících s chorvatštinou (zejména moravskou), polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou.

V rámci programu lze podpořit následující tematické okruhy činností:

A)  Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají

Cílovou skupinou těchto aktivit mohou být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem mateřským, tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být zaměřené i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako jazykem mateřským. Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu, porozumění a toleranci mezi různými jazykovými skupinami.

B)  Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory

C)  Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích

Zvláštní zřetel bude brán na výrobu, instalaci a údržbu tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků.

Podporovány budou pouze projekty, které odpovídají výše uvedeným tematickým okruhům činností a které jsou v souladu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků.

Vymezení žadatelů o dotaci:

O dotaci mohou žádat níže uvedené typy právnických osob:

1)   spolek, žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku

2)   ústav

3)   církevní právnická osoba

4)   obecně prospěšná společnost

5)   školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

6)   vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

7)   obec

Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří byli zřízeni alespoň jeden rok před podáním žádosti a prokazatelně během této doby vyvíjeli činnost.

Podmínky dotačního řízení:

Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2016 a musí být předložena na předepsaných formulářích platných pro rok 2016. Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 24/2014 o poskytování dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů, včetně její přílohy č. 5 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Nové formuláře a tabulky platné pro rok 2016 jsou přílohou této výzvy. Upozorňujeme, že žádosti o dotaci předložené na formulářích platných pro rok 2015 nemohou být do dotačního řízení na rok 2016 zařazeny. Předložené žádosti se žadatelům nevracejí.

 K žádosti žadatel připojí:

1)   tabulky č. 2 – 5 (v případě, že žadatel nežádá na mzdy, ostatní osobní náklady či nepředkládá projekt u jiných ústředních orgánů, je nutné vepsat do příslušných tabulek „Nepožadujeme“ a přiložit takto vyplněné tabulky k žádosti)

2)   doklad vyjadřující předmět činnosti, např. stanovy

3)   bankovní identifikaci účtu (tj. smlouvu s bankou nebo potvrzení banky o vedení účtu žadatele), na který má být dotace převedena

4)   podrobný popis projektu

5)   finanční výkaz (účetní závěrka – rozvaha, výsledovka a přílohy) žadatele za rok právě minulý

6)   čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti všech údajů uvedených v žádosti

7)   čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k veřejným rozpočtům (státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům územních samosprávných celků) a zdravotním pojišťovnám

8)   čestné prohlášení o tom, že organizace není v likvidaci

9)   čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Žadatel může k žádosti připojit další přílohy, které podporují jeho žádost.

Upozornění pro žadatele o dotaci:

Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

Hodnocení žádostí o dotaci:

Předložené žádosti budou nejprve kontrolovány z hlediska formální správnosti a úplnosti všech náležitostí uvedených v podmínkách a následně budou hodnoceny Komisí pro hodnocení projektů v rámci programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků po obsahové a finanční stránce.

 Ukončení příjmu žádostí:

Žádost o dotaci, včetně dokladů k ní připojovaných, se zasílá Úřadu vlády ČR v listinné podobě, a to jeden podepsaný originál a současně na CD/DVD celou žádost v elektronické podobě. CD/DVD musí obsahovat žádost a všechny přílohy. Každá část (žádost i jednotlivé přílohy) je oskenovaná zvlášť a uložena ve formátu PDF v samostatném souboru. Každý soubor je označen odpovídajícím názvem listinné podoby (žádosti nebo přílohy). Současně CD/DVD obsahuje žádost ve formátu Word a tabulky ve formátu Excel.

Žádost je možné zasílat nejpozději do 30. září 2015 včetně (rozhoduje datum razítka podací pošty nebo v případě osobního podání datum razítka podatelny Úřadu vlády ČR). Upozorňujeme, že tuto lhůtu nelze prodloužit.

Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem: „ŽÁDOST Podpora implementace Charty 2016“

Pokud je žádost Úřadu předložena po stanovené lhůtě nebo není žádost kompletní, tj. chybí některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna, nebo není shoda mezi písemným originálem a elektronickou kopií na CD/DVD je žádost z dotačního řízení vyřazena.

Žádosti zasílejte doporučeně na adresu:

Úřad vlády ČR

Sekce pro lidská práva - KRP

nábř. E. Beneše 4

118 01 Praha 1

Podávání informací:

Informace o programu podává Mgr. Hana Vitovská na adrese vitovska.hana@vlada.cz, tel: 296 153 125.

POZOR!

Komunikace pracoviště s žadateli probíhá v určitých krocích dotačního řízení zásadně elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres.

Vzhledem k termínům stanoveným ve Směrnici a k zajištění plynulé komunikace je potřeba do žádosti uvést nejméně dvě kontaktní e-mailové adresy.

Přílohy výzvy:

1)   Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh;

2)   Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2016.


Přehled návrhů hodnotitelské komise dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2015 - II.kolo

Počet přijatých žádostí: 8

Počet žádostí vyřazených na základě zásadních formálních nedostatků: 1

Doporučení hodnotitelské komise k udělení dotací z 16. června 2015

DOPORUČENÝCH: 4

NEDOPORUČENÝCH: 3

Tabulka s návrhy ZDE.

Výsledky jsou podkladem pro vedoucího Úřadu k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Konečné výsledky s částkami poskytnutých dotací budou zveřejněny na internetových stránkách ÚV ČR po podpisu rozhodnutí vedoucím Úřadu vlády. Dále budou tyto informace zveřejněny v informačním systému vedeném Ministerstvem financí.


Průběžná zpráva o realizaci projektu a čerpání neinvestiční dotace za období 1. 1. - 30. 6. 2015 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

V souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv (dále jen "Směrnice") Vás v rámci výkonu průběžné veřejnosprávní kontroly žádáme o shrnutí dosavadního plnění projektu, na který byla Úřadem vlády ČR poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na rok 2015.

Průběžnou zprávu, dle Směrnice, zpracovává příjemce dotace k 30. červnu běžného kalendářního roku a předkládá ji nejpozději do 31. srpna téhož roku.

Zpracovanou průběžnou zprávu zasílejte nejpozději do 31. 8. 2015 (rozhoduje razítko pošty) na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva - KRP
nábř. E. Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
118 01

FORMULÁŘ ZDE.


Přehled zaslaných žádostí a doporučení komise na rok 2015 v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty menšinových či regionálních jazyků vpravo v příloze.


Finanční vypořádání
POZOR! Nezapomeňte na finanční vypořádání dotací dle vyhlášky MF č. 52/2008 Sb.!
Podklady (tabulky) musí být předloženy a případné vratky převedeny na účet nejpozději 15. února 2015. Podklady pro finanční vypořádání neinvestičních dotací předloží příjemci dotací, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace, včetně komentáře, věcně příslušnému útvaru Úřadu vlády ČR.
Případné vratky dotací příjemci převedou na depozitní účet Úřadu vlády ČR č. 6015-4320001/0710, konstantní symbol 9118, variabilní symbol číslo příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pokud příjemce dotace, kterému byly poskytnuty Úřadem vlády ČR prostředky státního rozpočtu, nedodrží termíny pro finanční vypořádání stanovené vyhláškou č. 52/2008 Sb. (viz bod 6) a prostředky budou zaslány na depozitní účet Úřadu vlády ČR po termínu, bude postupováno následovně. Úřad vlády ČR – odbor interního auditu a kontroly na základě podnětu věcně příslušného útvaru neprodleně oznámí místně příslušnému finančnímu úřadu porušení rozpočtové kázně – zadržení prostředků státního rozpočtu příjemcem. Úřad vlády ČR prostředky ze svého depozitního účtu převede na vypořádací účet Ministerstva financí.

Závěrečná zpráva
Vyplněnou Závěrečnou zprávu o realizaci projektu za rok 2014 podpořeného z dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce je třeba předložit nejpozději do 15. února 2015. Závěrečnou zprávu je třeba zpracovat do formuláře platného na rok 2014, který je přílohou tohoto oznámení.

Vše je v přílohách vpravo.


Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2015 k programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

Vymezení programu:
Dotační program je zaměřen na podporu činností souvisejících s chorvatštinou (zejména moravskou), polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou.

V rámci programu lze podpořit následující tematické okruhy činností:

A) Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají;
Cílovou skupinou těchto aktivit mohou být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem mateřským, tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být zaměřené i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako jazykem mateřským. Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu, porozumění a toleranci mezi různými jazykovými skupinami.

B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory;

C) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. Zvláštní zřetel bude brán na výrobu, instalaci a údržbu tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků.

Podporovány budou pouze projekty, které odpovídají výše uvedeným tematickým okruhům činností a které jsou v souladu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků.

Vymezení žadatelů o dotaci
O dotaci mohou žádat níže uvedené typy právnických osob:
1) spolek, žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku
2) ústav
3) církevní právnická osoba
4) obecně prospěšná společnost
5) školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
6) vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
7) obec

Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří byli zřízeni alespoň jeden rok před podáním žádosti a prokazatelně během této doby vyvíjeli činnost.

Podmínky dotačního řízení:
Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2015 a musí být předložena na předepsaných formulářích platných pro rok 2015. Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 24/2014 o poskytování dotací k financování programů v oblasti lidských práv, včetně její přílohy č. 5 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Nové formuláře a tabulky platné pro rok 2015 jsou zveřejněny na těchto webových stránkách.
Upozorňujeme, že žádosti o dotaci předložené na formulářích platných pro rok 2014 nemohou být do dotačního řízení na rok 2015 zařazeny.
Předložené žádosti se žadatelům nevracejí.

K žádosti žadatel připojí:
1. Tabulky 2 – 5 (v případě, že žadatel nežádá na mzdy, ostatní osobní náklady či nepředkládá projekt u jiných ústředních orgánů, je nutné vepsat do příslušných tabulek „Nepožadujeme“ a přiložit takto vyplněné tabulky k žádosti);
2. Doklad prokazující předmět činnosti, např. stanovy;
3. bankovní identifikaci účtu (tj. smlouvu s bankou nebo potvrzení banky o vedení účtu žadatele), na který má být dotace převedena;
4. Finanční výkaz (účetní závěrka – rozvaha, výsledovka a přílohy k účetní závěrce) za předcházející kalendářní rok – předkládají pouze neziskové organizace;
5. Podrobný popis projektu;
6. Čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů;
7. Čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu k veřejným rozpočtům;
8. Čestné prohlášení o tom, že organizace není v likvidaci;
9. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.

Upozornění pro žadatele o dotaci:
Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

Žádost o dotaci, včetně dokladů k ní připojovaných, zasílá žadatel Úřadu vlády České republiky v listinné podobě, a to jeden podepsaný originál a současně na CD/DVD celou žádost v elektronické podobě. CD/DVD musí obsahovat žádost a všechny přílohy. Každá část (žádost i jednotlivé přílohy) je oskenovaná zvlášť a uložena ve formátu PDF v samostatném souboru. Každý soubor je označen odpovídajícím názvem listinné podoby (žádosti nebo přílohy). Současně CD/DVD obsahuje žádost ve formátu Word a tabulky ve formátu Excel.

POZOR!!!
Pokud bude žádost Úřadu předložena po stanovené lhůtě nebo nebude žádost kompletní, tj. bude chybět některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna, nebo nebude shoda mezi písemným originálem a elektronickou kopií na CD/DVD, bude žádost z dotačního řízení vyřazena.

Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tedy tzv. podvojné účetnictví).

Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník. Žadatel (v případě podpoření projektu) nesmí z dotace poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace.

Hodnocení žádostí o dotaci:
Předložené žádosti budou nejprve kontrolovány z hlediska formální správnosti a úplnosti všech náležitostí uvedených v podmínkách a následně budou hodnoceny Komisí pro hodnocení projektů v rámci programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků po obsahové a finanční stránce.

Ukončení příjmu žádostí:
Žádost je možné zasílat nejpozději
do 31. října 2014 včetně (rozhoduje datum razítka podací pošty nebo v případě osobního podání datum razítka podatelny Úřadu vlády ČR).

Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem:
„ŽÁDOST – Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2015“

Žádosti zasílejte doporučeně na adresu:
Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva - KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1

Podávání informací:
Informace o programu podává Bc. Alena Podrazilová DiS. nebo Ing. Marie Kalábová na adrese romove.dotace@vlada.cz; tel: 296 153 125.

POZOR! Komunikace pracoviště KRP s žadateli probíhá v určitých krocích dotačního řízení zásadně elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres. Vzhledem k termínům stanoveným ve Směrnici a k zajištění plynulé komunikace je potřeba do žádosti uvést nejméně dvě kontaktní e-mailové adresy.

Přílohy:
• Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, včetně příloh;
• Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2015.

 

 

 

 Dotační řízení 2014

 Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky vyhlašuje dotační řízení programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2014

Vymezení programu:
Dotační program je zaměřen na podporu činností souvisejících s polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou.

V rámci programu lze podpořit následující tématické okruhy činností:

A) Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. Cílovou skupinou těchto aktivit mohou být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem mateřským, tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být zaměřené i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako jazykem mateřským. Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu, porozumění a toleranci mezi různými jazykovými skupinami.

B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory.

C) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. Zvláštní zřetel bude brán na výrobu, instalaci a údržbu tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků.

Podporovány budou pouze projekty, které odpovídají výše uvedeným tématickým okruhům činností a které jsou v souladu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků.

Vymezení žadatelů o dotaci:
O dotaci mohou žádat níže uvedené typy právnických osob:
- obce;
- registrovaná občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů;
- školy a školská zařízení podle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřízené buď jako příspěvkové organizace obcí nebo jako školské právnické osoby;
- vysoké školy podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- evidované církevní právnické osoby podle § 15 písm.a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů;
- obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří byli zřízeni alespoň jeden rok před podáním žádosti a prokazatelně během této doby vyvíjeli činnost.

Podmínky dotačního řízení:
Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2014 a musí být předložena na předepsaných formulářích platných pro rok 2014. Nové formuláře a tabulky platné pro rok 2014 budou následně zveřejněny na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že žádosti o dotaci předložené na formulářích platných pro rok 2013 nemohou být do dotačního řízení na rok 2014 zařazeny. Předložené žádosti se žadatelům nevracejí.

Upozornění pro žadatele o dotaci:
Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

Hodnocení žádostí o dotaci:
Předložené žádosti budou nejprve kontrolovány z hlediska formální správnosti a úplnosti všech náležitostí uvedených v podmínkách a následně budou hodnoceny Komisí pro hodnocení projektů v rámci programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků po obsahové a finanční stránce.

Ukončení příjmu žádostí:
Žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh, případně dalších dokladů k ní připojovaných, musí být předložena v listinné podobě (1x prvopis a 2x kopie) a současně v elektronické podobě na CD. Upozorňujeme, že CD musí obsahovat celou žádost s tabulkami, včetně všech příloh, které obsahuje listinná podoba. Žádost je možné zasílat nejpozději do 31. října 2013 včetně (rozhoduje datum razítka podací pošty nebo v případě osobního podání datum razítka podatelny Úřadu vlády ČR). Upozorňujeme, že tuto lhůtu nelze prodloužit a žádosti došlé po uvedeném datu budou vyřazeny z dotačního řízení.

Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem:
ŽÁDOST – Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2014.

Žádosti zasílejte doporučeně na adresu:
Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva - KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1

 

Dotační řízení 2013 ZDE.

 

Dotační řízení programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2013-výsledky jednání Dotační výběrové komise ZDE.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Závěrečné zprávy a finanční vypořádání projektu programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2013

Formulář Závěrečné zprávy a finanční vypořádání za rok 2013 ZDE.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky Dotačního řízení programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2011

Počet přijatých žádostí k 15. říjnu 2010: celkem 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení hodnotitelské komise k udělení dotace na zasedání dne 2. prosince 2010: DOPORUČENÝCH: 2; NEDOPORUČENÝCH: 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žadatel projekt doporučení komise
Ostravská univerzita v Ostravě České Těšínsko. Nadnárodní právo v mezích regionu (expektrace, realizace, fakta) NE
Polský kulturně - osvětový svaz v ČR Přednaškové aktivity Mezigenerační regionální univerzity (MUR) ANO
SLOVENSKO-ČESKÁ SPOLEČNOST Rozumíme si - o toleranci a porozumění. Slovenština pro veřejnost (2. ročník) NE
Slovensko-český klub Rozumiete správne po slovensky? NE
Slovenský literárny klub v ČR Webináre o slovenčine NE
Srbské sdružení sv. Sáva ČESKO-SRBSKÝ SLOVNÍK NE
Obec Hnojník Označení názvu obce v polském jazyce ANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Konkrétní částky zveřejněny zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výsledky Dotačního řízení programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2012

Počet přijatých žádostí : celkem 22

 

 

 

Doporučení hodnotitelské komise k udělení dotace na zasedání dne 15. března 2012: DOPORUČENÝCH: 16; NEDOPORUČENÝCH: 6.

Výsledky projednané hodnotitelskou komisí a schválené Radou (odst. 7. čl. 10 Směrnice č. 19/2011 vedoucího Úřadu vlády České republiky
, usnesení Rady č. 115):

 

 

 

 

o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv