Aktuality

10. 10. 2017 16:17

Komentář k vyhlášení Indexu rovnosti žen a mužů

Praha, 11. 10. 2017 - Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) dnes v Bruselu představil výsledky Indexu rovnosti žen a mužů zachycující úroveň rovnosti žen a mužů ve všech zemích Evropské unie v roce 2015. Česká republika se umístila na 22. místě.

„Výsledky České republiky mě netěší, nicméně musíme zdůraznit, že mapují stav za předminulý rok. Odstraňování nerovnosti žen a mužů bylo jednou z  priorit této vlády, která schválila Strategii pro rovnost žen a mužů. Byla přijata řada důležitých a konkrétních opatření v oblasti zlepšování podmínek pro sladění pracovního a soukromého života, zvyšování zaměstnanosti žen či lepší prevenci násilí na ženách. Vláda také prosadila otcovskou dovolenou a schválila novou koncepci rodinné politiky. Věřím, že všechny tyto kroky se naplno v příštím vydání Indexu projeví,“ uvedla Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR.

Česká republika zůstává se skórem 53,6 na 22. místě. Mezi lety 2005 a 2015 se u nás úroveň rovnosti žen a mužů dle Indexu prakticky nezměnila. Obecně k pokroku ve zlepšování úrovně rovnosti žen a mužů napříč zeměmi Evropské unie dochází pomalu. Průměrné skóre Evropské unie je 66,2 (nejlepší možný výsledek je 100). Na předních příčkách se tradičně umisťují země s dlouhou tradicí pokrokové politiky rovnosti žen a mužů jako je Švédsko, Dánsko, Finsko a Nizozemí.


Pozn.:
Index bude zveřejněn 11.10.2017 na internetových stránkách Evropského institutu pro rovnost žen a mužů: http://eige.europa.eu.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie