Činnost rady

15. 3. 2017 11:29

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 21. října 2016

Dne 21. října 2016 se uskutečnilo další zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako "Rada").

Rada se na tomto jednání již tradičně věnovala zprávě o činnosti sekretariátu a jednotlivých výborů a pracovních skupin Rady, a informacím o agendě vztahující se k EU. Dále byla na programu jednání prezentace Ministerstva zemědělství ČR k plnění opatření v oblasti rovnosti žen a mužů, zástupkyně kanceláře Veřejné ochránkyně práv rovněž představila aktuální aktivity kanceláře v této oblasti a nezisková organizace Fórum 50 % seznámila přítomné s výsledky analýzy senátních a krajských voleb.

Na tomto zasedání Rady byla přijata následující usnesení:

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

bere na vědomí zprávu „Muži a násilí v České republice“, kterou zpracovala Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů zřízená při Radě.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů

i. vyjadřuje znepokojení nad změnami provedenými v materiálu Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v průběhu projednávání vládou, a to zejména odstranění úkolů v gesci ministerstva financí (jedná se především o úkoly k genderovému rozpočtování či právní úpravy zdravotního pojištění cizinců a cizinek);

ii. upozorňuje na riziko nenaplnění Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 bez naplnění těchto klíčových úkolů;

iii. žádá Ministerstvo financí o informování na příštím zasedání Rady, jakým způsobem bude Vádní strategii naplňovat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter