Aktivity projektu

23. 6. 2015 16:53

Mezinárodní konference k představení Vládní stretegie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 - 2020 ve dnech 19. - 20. 6. 2015

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier zahájil v pátek 19. června mezinárodní dvoudenní konferenci s názvem „Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 – otevřená výzva“.

První den probíhala konference v Lichtenštejnském paláci, druhý den se konala jako součást Kongresu žen 2015 v Národním domě na Vinohradech.

Jak řekl ministr Dienstbier ve svém úvodním projevu: „Rovnost mužů a žen by měla patřit mezi základní požadavky naší společnosti. Představa nerovností na trhu práce, ve veřejném životě i v soukromí, která se zakládá na příslušnosti k jednomu pohlaví, by měla být nemyslitelná pro všechny z nás. Přesto případy porušování práv na základě pohlaví zaznamenáváme. Tradiční role mužů a žen, které mnohdy s ohledem na historii přijímáme nevědomky, s sebou přinášejí rozdílné odměňování, skleněné stropy v rámci hierarchie organizací, dvojí práci v zaměstnání a v domácnosti či stereotypní představy o rodičovství a výchově dětí.“

Program prvního dne konference byl rozdělen do tří tematických bloků, v rámci kterých byly postupně představeny zásadním oblasti Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Strategie“), tj. rovnost žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a soukromého života, strategický institucionální rámec rovnosti žen a mužů a rovnost žen a mužů jako každodenní realita i celospolečenské téma.

Strategie by měla napomoci změnit tento stav věcí. Jde o rámcový vládní dokument v oblasti rovnosti žen a mužů, přijatý usnesením vlády České republiky z 12. listopadu loňského roku. Klade si za cíl vytýčit rámec pro opatření veřejné správy, která mohou přispět ke zlepšení postavení žen a mužů ve společnosti,“ řekl k tématu Jiří Dienstbier.

„Věřím, že Strategie by nám měla pomoci dál prošlapávat cestu vedoucí k odstranění nerovností mezi ženami a muži. Sami se můžeme v rámci svých profesí, oblastí zájmů i rodin podílet na jejich odstranění. Na mně a na mém úřadu pak spočívá snaha o změnu institucionální, k čemuž jsem se prostřednictvím Strategie zavázal,“ dodal na závěr ministr Dienstbier, který má v gesci mimo jiné právě rovné příležitosti pro všechny. Kromě ministra Dienstbiera na konferenci vystoupili i vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Lucia Zachariášová či zahraniční expertky Barbara Limanowska (Evropský institut pro rovnost žen a mužů, Litva), Oľga Pietruchová (Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, Slovensko) a také Maksims Ivanovs (Ministerstvo sociálních věcí, Lotyšsko).

V sobotu 20. června pokračovala konference v Národním domě na Vinohradech v rámci Kongresu žen 2015. Ministr Jiří Dienstbier celý Kongres žen 2015 v 10:00 hodin zahájil a ve 12:00 hodin uvedl panel s názvem Ženy v rozhodovacích pozicích, který na Kongresu žen 2015 pořádala organizace Fórum 50 %.

Ve 13:30 hodin zahájil ministr samotný druhý den konference ke Strategii. Ten byl rozdělen do dvou tematických bloků. První z nich byl zaměřen na sexismus jako jednu z forem genderově podmíněného násilí. Druhý blok byl pojatý jako interaktivní diskuzní seminář zaměřený na zobrazování romských žen v médiích. Tento interaktivní seminář pořádaů ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ve spolupráci s neziskovými organizacemi Romea, o.p.s. a Slovo 21, z.s.

Během celého druhého dne konference byl na náměstí Míru otevřen stánek Úřadu vlády ČR, kde byly prezentovány aktivity týkající se politiky rovnosti žen a mužů a kromě vytištěné Strategie a Metodiky pro hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů v materiálech předkládaných vládě ČR byly k dispozici také materiály související s další agendou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Lucie Zachariášová mj. ke strategii živě v ČT24:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058300619 (cca 17.minuta)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter