Výstupy projektu

20. 11. 2018 11:01

KA1 - Implementace Strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020

Aktivita týkající se zajištění implementace Strategie, včetně zajištění jejího vyhodnocování a příprava navazujícího dokumentu.

Cílem této aktivity je naplňování Strategie prostřednictvím poskytování metodické podpory a spolupráce s jejími aktéry a aktérkami, zejména pak s jednotlivými ministerstvy. Součástí aktivity je pravidelný monitoring naplňování Strategie a s ním související tvorba každoroční souhrnné zprávy o rovnosti žen a mužů. Na základě této zprávy je rovněž formulován akční plán rovnosti (dříve tzv. Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů) na navazující kalendářní rok(y). Implementace Strategie je průběžně konzultována s Radou pro rovnost žen a mužů, jejími výbory a pracovními skupinami. K naplňování Strategie napomáhá i dotační program ÚV ČR na podporu neziskových organizací usilujících o rovnost žen a mužů, jejichž prostřednictvím dochází k přenesení cílů Strategie dále do občanské společnosti. Strategie je relevantní i pro plnění obecné předběžné podmínky a horizontálního principu rovnost žen a mužů, která je nezbytným předpokladem pro účinné čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů. V neposlední řadě v rámci této klíčové aktivity vzniká dokument navazující na Strategii po roce 2020. V rámci dosavadní realizace KA 01 vznikly následující výstupy:

 • Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2017;
 • Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2018;
 • Akční plán pro rovnost žen a mužů na léta 2019 - 2020
 • Standard pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů;
 • Zpráva za rok 2015 o rovnosti žen a mužů;
 • Zpráva za rok 2016 o rovnosti žen a mužů;
 • Zpráva za rok 2017 o rovnosti žen a mužů;
 • Zpráva za rok 2018 o rovnosti žen a mužů;
 • Zpráva za rok 2019 o rovnosti žen a mužů;
 • Pracovní porada s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů (28. 3. 2017, 21. 6. 2017, 28. 3. 2018);
 • Mezinárodní konference k průběžnému vyhodnocení naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (21. 6. 2018);
 • Realizace dotačního programu na podporu NNO pro roky 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter