Sladění pracovního a soukromého života

22. 8. 2014 13:37

Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Výbor je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako "Rada"), a to pro oblast slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.

Výbor zejména:

  • předkládá Radě návrhy opatření směřujících k odstraňování překážek v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života,
  • předkládá Radě návrhy opatření směřujících k vytváření podmínek pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života,
  • za účelem koordinace postupů v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), odbornou veřejností a nestátními neziskovými organizacemi,
  • sleduje statistické údaje v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života,
  • zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních předpisů v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.

Seznam členek a členů Výboru je k dispozici pod tímto odkazem.

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Zvolská, e-mail: zvolska.tereza@vlada.cz, telefon: 296 153 540

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty