Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

25. 5. 2021 15:57

Jednání Odborné skupiny pro regionální rozvoj

Dne 25. května 2021 se uskutečnilo online jednání Odborné skupiny pro regionální rozvoj, jejímiž členkami a členy jsou zástupci krajských úřadů.

V rámci prvního bodu jednání byla diskutována otázka financování odborného sociálního poradenství v jednotlivých krajích, zejména se zaměřením na porovnání finanční podpory v roce 2021 s rokem 2020. V době omezeného pohybu a sdružování se nekonala řada akcí spolků, kde se členové mohli zeptat na řešení svých problémů vyplývajících z obtížné sociální situace a zdravotního stavu. Za této situace stoupal zájem o distanční poradenství.

V druhém bodu zástupkyně a zástupci krajů informovali o tom, zda mají zřízeny pracovní skupiny, poradní sbory hejtmana či obdobné orgány pro řešení problematiky osob se zdravotním postižením a jaké konkrétní činnosti tyto orgány vykonávají.

Tématem třetího bodu jednání byla specifická opatření krajů na podporu osob se zdravotním postižením v době pandemie COVID-19, která byla dosud realizována a jejichž realizace se připravuje.

Ve čtvrtém bodu podal zástupce sekretariátu VVOZP informaci o schváleném Národním plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025 a seznámil přítomné s jeho hlavními oblastmi.

Na závěr byly diskutovány podněty členek a členů odborné skupiny na témata dalšího jednání, které je plánováno na podzim tohoto roku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter