Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

21. 6. 2022 11:19

Národní rozvojový program mobility pro všechny - II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2023

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2023 s termínem předložení záměrů do 14. října 2022 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě.

Veškeré informace naleznete na stránkách Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením: 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter