Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

6. 12. 2021 13:02

Výsledky II. kola výzvy Národního rozvojového programu mobility pro všechny pro rok 2022

Ve úterý 7. prosince 2021 se konalo zasedání Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Řídící výbor rozhodoval za účelem finálního posouzení záměrů bezbariérových tras předložených v rámci II. kola výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2022. Na základě doporučení Hodnotitelské komise rozhodl o finanční podpoře 7 záměrů.

Řídící výbor se skládá ze zástupců jednotlivých rezortů zapojených do financování tohoto programu, zástupců Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Jeho předsedkyní je zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. Po schválení záměrů předkládají úspěšná města a obce žádosti o dotace na jednotlivé příslušné rezorty.

V tomto kole byly úspěšné záměry města Mirošov (2x), záměr města Tábor, záměr Plzeňského kraje a záměry obcí Dobrá, Hlohovec a Petrov.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter