Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

19. 5. 2021 19:14

Zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb

Dne 18. května 2021 se uskutečnilo online zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Jedním z pravidelně projednávaných bodů byla informace o směrnici EAA, její transpozici připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, termín je do června 2022.

Na jednání dále zazněla informace o stavu monitorování přístupnosti webových stránek a aplikací. Ministerstvo vnitra plánuje v letošním roce 160 kontrol přístupnosti internetových stránek.

Opětovně byla řešena problematika elektrických vozítek, k tomuto tématu proběhlo na MPO separátní jednání, na kterém byly stanoveny konkrétní úkoly, je dokončován metodický pokyn pro lepší informovanost spotřebitelů.

Následně byla projednávána spisová služba veřejné správy a její přístupnost pro osoby se zrakovým postižením. Problém se týká nepřístupných digitálních dokumentů, které jsou zasílány orgány státní správy a které nejsou čitelné pro hlasový výstup. Členky a členové skupiny byli informováni o přípravě legislativního návrhu na technickou přístupnost dokumentů, jde zejména o doplnění § 16 vyhlášky č. 259/2012 Sb.

Dalším tématem jednání byl koronavirus a jeho dopad na osoby se zdravotním postižením. Z hlediska informační kampaně je usilováno o její maximální přístupnost včetně internetových stránek koronavirus.mzcr.cz. Spoty byly tlumočeny do českého znakového jazyka a opatřeny skrytými titulky. Stále však není dořešena přístupnost Centrálního rezervačního systému pro očkování proti COVID-19, k řešení tohoto problému bude svoláno separátní jednání s MZ.

V souvislosti s podzimními volbami byla projednávána přístupnost voleb pro osoby se zdravotním postižením. Počítá se například s tím, že informační spoty budou tlumočeny do českého znakového jazyka, informace budou připraveny ve snadném čtení, starostové obcí budou požádáni, aby zveřejnili seznam volebních místností s informací, zda je konkrétní místnost bezbariérová. S ohledem na pandemii se připravuje zákon o zvláštním způsobu hlasování.

Jedním z dalších bodů bylo vytváření textů ve formátu Easy to read ve státní správě, na MV je zřízena pracovní skupina, která však z důvodu pandemie zatím nezasedala, jednání bude probíhat letos, je připravován vzdělávací program pro úředníky.

V rámci dalšího bodu jednání představil zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv závěry výzkumu k zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve státní správě.

Na závěr jednání zástupce MMR informoval o nové stavební legislativě a úpravě bezbariérového užívání staveb. Vládní návrh stavebního zákona je nyní projednáván v rámci třetího čtení v Poslanecké sněmovně. Je připravována také nová vyhláška, která nahradí mimo jiné i tzv. bezbariérovou vyhlášku č. 398/2009 Sb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter