Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

19. 10. 2022 13:14

Změna Jednacího řádu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

Změna Jednacího řádu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „Jednací řád“) byla provedena usnesením Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) na zasedání VVOZP, které se konalo 7. října 2022.

Důvodem změny byla potřeba sjednotit Jednací řád se Statutem VVOZP, který byl novelizován usnesením vlády České republiky ze dne 18. května 2022 č. 412.

Hlavní změna spočívá v tom, že novelou Statutu byla zrušena funkce výkonného místopředsedy VVOZP, jeho kompetence tedy přecházejí přímo na předsedu VVOZP, případně na jiného člena předsednictva VVOZP, kterého předseda pověřil.

Nově je v Jednacím řádu také uvedeno, že návrh zápisu ze zasedání VVOZP se zasílá elektronicky členům VVOZP i hostům k připomínkám a že schválený zápis je následně zveřejněn na internetových stránkách Úřadu vlády České republiky.

Další úpravy jsou pouze terminologického a technického rázu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter