Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

12. 10. 2012 16:04

Důležité upozornění pro žadatele o dotaci v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených

Dovolujeme si  upozornit na nutnost velice pečlivého zpracovávání žádostí předkládaných v rámci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených (bezchybné vyplňování všech formulářů a rozpočtu projektu včetně podrobnějších komentářů k nim).

Z důvodu narůstajícího počtu žádostí o dotace bude kladen důraz nejen na jejich kvalitu, ale i jejich formální zpracování. Nesprávné či nepřesné vyplnění těchto dokumentů může být důvodem pro neposkytnutí dotace, případně vyřazení z dotačního řízení pro formální nedostatky.

Povinnosti stanovené v rozhodnutí o přidělení dotace je třeba bezvýhradně naplňovat, včetně stanovených termínů (dodání průběžné zprávy, závěrečné zprávy, vyúčtování dotace, změna identifikačních údajů žadatele apod.). Nesplnění těchto podmínek je porušením rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy