Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

4. 1. 2012 15:36

Národní rozvojový program mobility pro všechny - I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2013

Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny

vyhlašuje I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2013

s termínem předložení záměrů do 11. května 2012

(rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR).

Podrobnosti o programu viz Program mobility.


Upozorňujeme předkladatele, že je nezbytné záměry bezbariérových tras před podáním na sekretariát VVZPO konzultovat se zástupci příslušných resortů či institucí, které se budou podílet na jejich financování, aby záměry vyhovovaly podmínkám jimi vyhlašovaných dotačních programů.

Kontakty na zástupce jednotlivých resortů naleznete v Podkladech pro zpracování záměru bezbariérové trasy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter