Aktuality Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

28. 11. 2017 8:09

Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany pořádá v pátek 1. prosince 2017 v Lichtenštejnském paláci již 24. Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením.

Během Slavnostního večera budou vyhlášeny výsledky XXIV. ročníku soutěže o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

Tuto cenu uděluje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany od roku 1994. Za dobu její existence prošlo soutěží více než 1400 publicistických děl. V letošním ročníku bylo hodnoceno 101 prací, které posuzovala nezávislá devítičlenná porota. Ceny jsou udělovány celkem ve třech kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní.

Oceňována jsou ta díla, která nejvhodnějším a nejlepším způsobem upozorňují na téma zdravotního postižení. Hlavním měřítkem při jejich posuzování je tedy to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s danou problematikou a pozitivně ovlivnit její přístup k osobám se zdravotním postižením.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlásil tento rok podruhé fotografickou soutěž Život bez bariér. Hodnoceno bylo celkem 79 přihlášených fotografií. Porota, která rozhodovala o vítězích soutěže, se skládala ze zástupců organizací lidí se zdravotním postižením, úřadu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a fotografů. Cena se uděluje za fotografie, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit. V letošním byla mimořádně udělena také cena veřejnosti. Hlasování probíhalo během dne otevřených dveří v Lichtenštejnském paláci 17. listopadu. Hlasovalo celkem 388 návštěvníků.

Moderátorkou večera bude Klára Eliášková, součástí programu bude i hudební vystoupení skupiny Hazband, která je tvořena mladými hudebníky se zdravotním postižením. V roce 2015 vyhrála skupina celonárodní pěveckou soutěž Nad Oblaky. V listopadu letošního roku členové skupiny pokřtili své nové CD Na dosah.

 

*****

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. Každoroční oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením si klade za cíl podporovat porozumění problematice zdravotního postižení. Rovněž se snaží zvýšit povědomí o přínosech, které integrace osob se zdravotním postižením přináší do všech aspektů politického, společenského, hospodářského a kulturního života.

Každý rok je v rámci Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením stanoveno konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období. Tématem pro letošní rok je Transformace vedoucí ke společnosti udržitelné a přístupné pro každého. Stěžejním úkolem bude plnění Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, jejímž záměrem je „nenechat nikoho stranou“. Cíle udržitelného rozvoje představují doposud nejambicióznější a nejkomplexnější soubor hlavních zásad globálního rozvoje. Česká republika zahájila diskusi ohledně implementace těchto cílů, přičemž jednání se účastní i zástupci organizací lidí se zdravotním postižením. Právě lidé se zdravotním postižením, resp. zajištění přístupného prostředí, mohou být motorem řady změn, které jsou předmětem této strategie. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter