Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

31. 10. 2017 7:55

Zasedání Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny

V pondělí 30. října 2017 proběhlo na Úřadu vlády zasedání Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Řídící výbor se sešel za účelem projednání záměrů bezbariérových tras předložených žadateli v rámci II. kola výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2018 a jejich předání k posouzení Hodnotitelské komisi.

Předloženo bylo celkem 18 záměrů bezbariérových tras.

Řídící výbor se skládá ze zástupců jednotlivých rezortů zapojených do financování Programu mobility, zástupců Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Jeho předsedou je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. Po schválení záměrů předkládají úspěšná města a obce žádosti o dotace na jednotlivé příslušné rezorty.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter