Pro média

Dokumenty 1 až 10 z 56

Národní konference řešila závislostní politiku měst a obcí

Brno, 21. 9. 2022 – Po dvou letech, kdy se národní konference konala on-line v souvislosti s pandemií Covid-19, uspořádal Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky opět prezenční Národní konferenci věnovanou oblasti závislostí. Hlavním tématem konference, na jejímž uspořádání se podílelo statutární město Brno, byla závislostní politika měst a obcí.

celý text zprávy

Praha hostí národní protidrogové koordinátory EU. Téma je konopí.

Vobořil: Demokratické státy se postupně vydávají cestou dekriminalizace uživatelů konopí. Stojí za tím přesvědčení, ale také vědecké důkazy.

celý text zprávy

Riziko závislosti na digitálních technologiích se týká až čtvrtiny dospívajících

Praha, 12. 7. 2022 – Historicky poprvé dnes schválila Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Zprávu o digitálních závislostech v České republice 2022. Vyplývá z ní, že až čtvrtina dospívajících je v riziku závislosti na digitálních technologiích.

celý text zprávy

Až třetina dospělých v Česku může mít vážný problém se závislostmi

Praha, 6. 4. 2022 – „Některé závislosti přeceňujeme, zatímco jiné, často ty vlastní, bagatelizujeme“, říká Jindřich Vobořil. Vláda dnes poprvé obdržela Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice. Zpráva přináší ve stručné a jasné podobě doporučení zaměřená na snížení škodlivých dopadů užívání návykových látek jak na jednotlivce – občany – tak na společnost jako celek.

celý text zprávy

Alkohol – dobrý sluha nebo zlý pán? První vládní zpráva o alkoholu v České republice

Praha, 29. 3. 2022 – „Alkohol může být občas dobrý sluha, ale často je také zlý pán,“ uvádí Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti v roce 2021 poprvé připravilo obsáhlou Zprávu o alkoholu v České republice, která je podkladem pro formulaci vládních veřejnězdravotních opatření založených na faktech.

celý text zprávy

Svět bez tabákového kouře je zbožné přání - národní protidrogový koordinátor podporuje princip minimalizace škod i ve strategiích na omezení kouření

Praha, 8. 3. 2022 - První vládní zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice byla dnes zveřejněna.

celý text zprávy

Hazardní hraní loni výrazně ovlivnila pandemie. Češi prohráli 32,7 mld. Kč, méně než v předchozím roce

Praha, 24. 6. 2021 – Oblast hazardního hraní byla v roce 2020 výrazně ovlivněna pandemií COVID-19 a souvisejícími opatřeními. Pandemie měla dopad na trh s hazardními hrami, jejich dostupnost, životní styl hráčů a také na nabídku a dostupnost prevence, poradenství a léčby. Uvádí to Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice, kterou schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

celý text zprávy

Evropský trh s drogami se přizpůsobuje změnám vyvolaným pandemií, ukazuje nová zpráva EMCDDA

Lisabon/Praha, 9. 6. 2021 – Agentura EU pro drogy (EMCDDA) zveřejnila svou Evropskou zprávu o drogách 2021: Trendy a vývoj, nejnovější roční přehled o drogové situaci v Evropě. Zpráva varuje před riziky užívání látek s vysokou účinností a čistotou, které jsou stále dostupnější. Informuje také o situaci na trhu s drogami odolném vůči změnám způsobeným pandemií COVID-19 nebo o potřebě rozvoje služeb pro uživatele drog, a to včetně prevence předávkování nebo prevence a léčby infekcí.

celý text zprávy

Národní protidrogová koordinátorka: Počty kuřáků se snižují, daří se vytvářet zdravější prostředí pro odvykání

Praha, 31. 5. 2021 – V Česku se daří dlouhodobě snižovat počty kuřáků a vytvářet zdravější prostředí pro odvykání. Loni bylo v populaci podle čerstvých dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) 23,1 procent kuřáků starších 15ti let, což je meziroční pokles o 1,8 procentního bodu. Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové jde o trend, který odráží mj. důsledky zavedení protikuřáckého zákona, zlepšující se všeobecnou prevenci, lepší zdravotní gramotnost Čechů i změny v životním stylu populace. Vedralová to uvedla při příležitosti Světového dne bez tabáku vyhlašovaným pravidelně WHO, jehož hlavním tématem je letos odvykání.

celý text zprávy

Výroční zpráva o drogách: míra užívání alkoholu, tabáku nebo konopných látek zůstává v ČR vysoká, situace se lepší u dospívajících

Praha, 16. 11. 2020 – Míra užívání legálních návykových látek zůstává v ČR na vysoké úrovni, u nelegálních návykových látek je stabilní. Celkem čtvrtina dospělé populace v současnosti kouří, 18 procent kouří denně. Devět procent dospělých pije denně nebo téměř denně alkohol. Do kategorie rizikové konzumace alkoholu spadá 14–18 % dospělé populace, což odpovídá cca 1,5 milionu dospělých osob. Nejčastěji užitou nelegální drogou jsou konopné látky, které v posledních 12 měsících užilo 9–11 % osob. Míra tzv. problémového užívání dalších nelegálních drog je 0,7 % u dospělé populace, hlavní problémovou nelegální drogou v ČR je pervitin (metamfetamin). Vyplývá to z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019, kterou projednala vláda.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 56