Pro média

Dokumenty 1 až 10 z 77

Národní protidrogový koordinátor

Národním protidrogovým koordinátorem je Mgr. Jindřich Vobořil. Mgr. Jindřich Vobořil je výkonným místopředsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitelem Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky, zároveň plní roli národního protidrogového koordinátora ČR. Do funkce byl jmenován dne 29. 6. 2010; vystřídal tak doc. MUDr. PhDr. Kamila Kalinu, CSc.

celý text zprávy

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky projednala silné a slabé stránky protidrogové politiky

PRAHA, 08.02.2018 - Na Strakově akademii proběhlo jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše. Jednání proběhlo na základě rozhodnutí předsedy vlády o setrvání koordinace protidrogové politiky pod Úřadem vlády. Místopředsedou Rady vlády je národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil. Členy rady jsou zástupci odborných společností a ministerstev. Tématem setkání bylo zhodnocení fungování protidrogové politiky.

celý text zprávy

Vyjádření národního protidrogového koordinátora ke konečnému rozhodnutí v koordinaci protidrogové politiky

PRAHA, 31.01.2018 - Tiskové vyjádření národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila k rozhodnutí premiéra o setrvání koordinace protidrogové politiky pod Úřadem vlády ČR.

celý text zprávy

Prohlášení národního protidrogového koordinátora ke změnám v koordinaci protidrogové politiky

PRAHA, 22.01.2017 – Tiskové prohlášení národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila k projednávaným změnám v koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády.

celý text zprávy

Výroční zpráva o drogách: Míra užívání alkoholu, tabáku a konopí zůstává vysoká, mezi Čechy došlo k nárůstu rizikového užívání

PRAHA, 12.12.2017 – Aktuální data z výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR za uplynulý rok ukazují, že míra užívání alkoholu a tabáku zůstává stále vysoká. Počet problémových uživatelů pervitinu a opiátů ale, oproti minulým letům, klesl ze 48 tisíc osob na 46,8 tisíc. Nejčastěji užívanou nelegální drogou u nás zůstává konopí. Počet problémových uživatelů konopí dosáhl až 120 tisíc osob. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je společností stále podceňována konzumace legálních drog a sociálně znevýhodňovány skupiny uživatelů drog. Na problémy naráží také uživatelé v substituční léčbě, kteří se potýkají se špatnou dostupností služeb a problémy s dostupností léků, které si ve většině musí hradit sami.

celý text zprávy

Aktuální trendy v protidrogové politice v Evropě 2017

PRAHA, 17.10.2017 – Česká republika připravuje Národní strategii protidrogové politiky na období 2019-2027. Jak protidrogová politika přispívá k řešení problémů s drogami u nás a v Evropě? Jak jsme na tom s nelegálními drogami ve srovnání se zbytkem Evropy? Aktuální trendy představil ředitel Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost Alexis Goosdeel a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

celý text zprávy

Výsledky celostátní preventivní akce Hazard, alkohol a děti přinesly méně podnapilých dětí, mladí Češi ale stále riskují

PRAHA, 16.10.2017 - Přes 2500 příslušníků policie a 1000 účastníků státní správy a samosprávy zkontrolovalo od července do září 2017 téměř 2500 klubů a přes 9000 osob. Kontroly byly předem avizovány, odhaleno bylo přes 150 osob mladších 18 let, které požily alkoholický nápoj, přes 60 z nich byla policie nucena omezit na osobní svobodě. Rozsáhlá preventivně-kontrolní akce, do které byla zapojena řada státních složek, ukázala, že provozovatelé zákony respektují ve větší míře než v uplynulých dvou letech. Akce navázala na obdobnou celostátní sérii kontrol v oblasti konzumace alkoholu v uplynulých letech 2015 - 2016 (AKCE ALKOHOL).

celý text zprávy

Skokový nárůst prohraných peněz a rostoucí počet problémových hráčů, to je aktuální bilance hazardního hraní 2017

PRAHA, 03.10.2017 – Národní konference Hazardní hraní v České republice 2017 otevírá otázky komplexního pohledu na situaci v oblasti hazardního hraní v ČR. Konference mapuje témata jako politika hazardního hraní, prevence a léčba gamblerů či témata regulace a omezení negativních dopadů hazardního hraní. V Lichtenštejnském paláci diskutovali téma hazardního hraní zástupci Úřadu vlády, Ministerstva financí ČR a odborných služeb za přítomnosti hostů z krajských a městských úřadů, státní správy a průmyslu.

celý text zprávy

Negativní dopady alkoholu na společnost jsou nepřehlédnutelné, shodli se na národní konferenci odborníci

PRAHA, 26.09.2017 – Národní konference Alkohol a jeho společenské dopady v ČR vyzývá k hledání praktických řešení v prevenci rizik spojených s vysokou konzumací alkoholu, snižování negativních dopadů jeho užívání a dostupnosti péče pro závislé pacienty. Konference mimo jiné poukazuje na kontroverzní témata spojená s vysokou konzumací alkoholu, jako je domácí násilí, zneužívání dětí pod vlivem alkoholu a páchání trestných činů pod vlivem.

celý text zprávy

Výsledky 2. kola kontrol v rámci akce „Hazard, alkohol a děti 2017“

PRAHA, 05.09.2017 – Proběhlo 2. kolo celostátních kontrol restaurací, klubů a podobných zábavních podniků v rámci celorepublikové akce Hazard, alkohol a děti 2017. Policisté zkontrolovali přes 3800 osob v 800 provozovnách.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 77