Pro média

Dokumenty 1 až 10 z 79

Národní koordinátor pro protidrogovou politiku

Národním koordinátorem pro oblast protidrogové politiky je Mgr. Jindřich Vobořil, který je současně také výkonným místopředsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitelem Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky. Do funkce národního protidrogového koordinátora byl jmenován 29.06.2010, kdy vystřídal doc. MUDr. PhDr. Kamila Kalinu, CSc.

celý text zprávy

Je na čase změnit přístup Čechů k alkoholu a tabáku, integrovat nové fenomény a být více aktivní na mezinárodní scéně, uvádí Vobořil

PRAHA, 27.06.2018 – Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil představil na sympoziu o budoucnosti protidrogové politiky směřování a úkoly nové Národní strategie na období 2019-2027. Po osmiletém působení na Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády a v Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky Jindřich Vobořil z pozice národního koordinátora odchází a chce prosadit nový přístup ve věcech drog. Odmítá příklon k represi i prohibici a prosazuje princip snižování rizik a škod. Zároveň chce více řešit zdanění legálních drog, omezit jejich nabídku především pro mladší 18 let a zajistit cílenou prevenci a pomoc závislým. Národní strategie bude sledovat i fenomén zneužívání farmaceutik či návykové chování v prostředí nových technologií.

celý text zprávy

Díky novému zákonu se počet provozoven hazardu snížil na 1200. Je ale třeba řešit nedostatečnou síť péče, upozornili odborníci na národní konferenci.

PRAHA, 15.05.2018 – Na letošní Národní konferenci Hazardní hraní v ČR více než sto zástupců odborné veřejnosti, neziskových organizací a státní správy bilancovalo zavedená regulativní opatření a jejich efektivitu, síť pomoci pro hazardní hráče a nedostatečné financování prevence a léčby. Národní protidrogový koordinátor Vobořil apeluje na rozšíření sítě služeb pro patologické hráče. Přestože v ČR máme až 100 tisíc patologických hráčů, ročně se jich do léčby přihlásí jen necelé tři tisíce.

celý text zprávy

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky projednala silné a slabé stránky protidrogové politiky

PRAHA, 08.02.2018 - Na Strakově akademii proběhlo jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše. Jednání proběhlo na základě rozhodnutí předsedy vlády o setrvání koordinace protidrogové politiky pod Úřadem vlády. Místopředsedou Rady vlády je národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil. Členy rady jsou zástupci odborných společností a ministerstev. Tématem setkání bylo zhodnocení fungování protidrogové politiky.

celý text zprávy

Vyjádření národního protidrogového koordinátora ke konečnému rozhodnutí v koordinaci protidrogové politiky

PRAHA, 31.01.2018 - Tiskové vyjádření národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila k rozhodnutí premiéra o setrvání koordinace protidrogové politiky pod Úřadem vlády ČR.

celý text zprávy

Prohlášení národního protidrogového koordinátora ke změnám v koordinaci protidrogové politiky

PRAHA, 22.01.2017 – Tiskové prohlášení národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila k projednávaným změnám v koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády.

celý text zprávy

Výroční zpráva o drogách: Míra užívání alkoholu, tabáku a konopí zůstává vysoká, mezi Čechy došlo k nárůstu rizikového užívání

PRAHA, 12.12.2017 – Aktuální data z výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR za uplynulý rok ukazují, že míra užívání alkoholu a tabáku zůstává stále vysoká. Počet problémových uživatelů pervitinu a opiátů ale, oproti minulým letům, klesl ze 48 tisíc osob na 46,8 tisíc. Nejčastěji užívanou nelegální drogou u nás zůstává konopí. Počet problémových uživatelů konopí dosáhl až 120 tisíc osob. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je společností stále podceňována konzumace legálních drog a sociálně znevýhodňovány skupiny uživatelů drog. Na problémy naráží také uživatelé v substituční léčbě, kteří se potýkají se špatnou dostupností služeb a problémy s dostupností léků, které si ve většině musí hradit sami.

celý text zprávy

Aktuální trendy v protidrogové politice v Evropě 2017

PRAHA, 17.10.2017 – Česká republika připravuje Národní strategii protidrogové politiky na období 2019-2027. Jak protidrogová politika přispívá k řešení problémů s drogami u nás a v Evropě? Jak jsme na tom s nelegálními drogami ve srovnání se zbytkem Evropy? Aktuální trendy představil ředitel Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost Alexis Goosdeel a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

celý text zprávy

Výsledky celostátní preventivní akce Hazard, alkohol a děti přinesly méně podnapilých dětí, mladí Češi ale stále riskují

PRAHA, 16.10.2017 - Přes 2500 příslušníků policie a 1000 účastníků státní správy a samosprávy zkontrolovalo od července do září 2017 téměř 2500 klubů a přes 9000 osob. Kontroly byly předem avizovány, odhaleno bylo přes 150 osob mladších 18 let, které požily alkoholický nápoj, přes 60 z nich byla policie nucena omezit na osobní svobodě. Rozsáhlá preventivně-kontrolní akce, do které byla zapojena řada státních složek, ukázala, že provozovatelé zákony respektují ve větší míře než v uplynulých dvou letech. Akce navázala na obdobnou celostátní sérii kontrol v oblasti konzumace alkoholu v uplynulých letech 2015 - 2016 (AKCE ALKOHOL).

celý text zprávy

Skokový nárůst prohraných peněz a rostoucí počet problémových hráčů, to je aktuální bilance hazardního hraní 2017

PRAHA, 03.10.2017 – Národní konference Hazardní hraní v České republice 2017 otevírá otázky komplexního pohledu na situaci v oblasti hazardního hraní v ČR. Konference mapuje témata jako politika hazardního hraní, prevence a léčba gamblerů či témata regulace a omezení negativních dopadů hazardního hraní. V Lichtenštejnském paláci diskutovali téma hazardního hraní zástupci Úřadu vlády, Ministerstva financí ČR a odborných služeb za přítomnosti hostů z krajských a městských úřadů, státní správy a průmyslu.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 79