Pro média

Dokumenty 1 až 10 z 71

Česko trápí nadměrné pití alkoholu, nadužívání psychoaktivních léků a online hazard

Praha, 15. 5. 2023 – Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2022 přináší komplexní přehled o situaci v oblasti užívání návykových látek i dalších forem závislostního chování. Navazuje na podrobné zprávy o tabáku, alkoholu, psychoaktivních lécích, nelegálních drogách, hazardním hraní a digitálních závislostech zveřejněné v letech 2021–2022 a doplňuje je o nové informace. Byla zpracována podruhé.

celý text zprávy

Na Krajském úřadě Karlovarského kraje se konalo setkání s národním koordinátorem pro protidrogovou politiku

Karlovy Vary, 15. 5. 2023 – Karlovarský kraj navštívil národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil a zástupci Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Zúčastnili se nejen setkání s radním Robertem Pisárem a zástupci odboru bezpečnosti a krizového řízení, ale navštívili také organizace KOTEC v Sokolově a Světlo Kadaň v Karlových Varech.

celý text zprávy

Počet dětí s problematickým užíváním sociálních sítí roste a každý osmý chlapec má sklony k nadměrnému hraní her

Praha, 9. 5. 2023 – Výzkumný tým studie HBSC Univerzity Palackého v Olomouci dnes ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky představil výsledky české části mezinárodní studie realizované v roce 2022 mezi žáky základních škol. Počet mladých lidí, jejichž virtuální život vykazuje problematické rysy, vzrostl z 5 % v roce 2018 na 8 % v roce 2022. Výzkum podpořila Technologická agentura ČR v rámci Programu ÉTA.

celý text zprávy

Agentura EU pro drogy: předsednictví Rady a Evropský parlament se dohodly na posílení úlohy agentury

Předsednictví Rady a Evropský parlament dosáhly předběžné dohody ohledně navrhovaného nařízení o Agentuře EU pro drogy, které přemění stávající Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost na plnohodnotnou agenturu a posílí její úlohu.

celý text zprávy

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025: Na vědeckých důkazech založený důraz na prevenci a léčbu a ambice v podobě regulovaného trhu ...

Praha, 5. 4. 2023 – Vláda dnes schválila Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025. Plán reaguje na aktuální situaci a stanovuje témata, kterým by se Česká republika měla v tomto období prioritně věnovat. Usiluje o dosažení cíle Národní strategie prevence snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 a vychází z programového prohlášení vlády, které se historicky poprvé zabývá řešením problematiky závislostí.

celý text zprávy

Realizace politiky v oblasti závislostí v krajích: Síť služeb pomoci a prevence je nedostatečná

Praha, 6. 3. 2023 – Informace o krajské politice v oblasti závislostí za rok 2021 dnes projednala Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, které předsedal premiér Petr Fiala. Podkladem pro zprávu byly výroční zprávy o realizaci politiky v oblasti závislostí v jednotlivých krajích.

celý text zprávy

Expertní skupina: První draft návrhu regulovaného trhu s konopím je na spadnutí

Praha, 2. 2. 2023 - Expertní pracovní skupina k přípravě rámcového návrhu regulace trhu s konopím se dnes sešla na dalším jednání k přípravě prvního návrh regulovaného trhu. Cílem bylo seznámení se s výstupy odborných pracovních podskupin, které v posledních týdnech intenzivně připravovaly dílčí podklady.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 71