Pro média

Dokumenty 1 až 10 z 53

Až třetina dospělých v Česku může mít vážný problém se závislostmi

Praha, 6. 4. 2022 – „Některé závislosti přeceňujeme, zatímco jiné, často ty vlastní, bagatelizujeme“, říká Jindřich Vobořil. Vláda dnes poprvé obdržela Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice. Zpráva přináší ve stručné a jasné podobě doporučení zaměřená na snížení škodlivých dopadů užívání návykových látek jak na jednotlivce – občany – tak na společnost jako celek.

celý text zprávy

Alkohol – dobrý sluha nebo zlý pán? První vládní zpráva o alkoholu v České republice

Praha, 29. 3. 2022 – „Alkohol může být občas dobrý sluha, ale často je také zlý pán,“ uvádí Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti v roce 2021 poprvé připravilo obsáhlou Zprávu o alkoholu v České republice, která je podkladem pro formulaci vládních veřejnězdravotních opatření založených na faktech.

celý text zprávy

Svět bez tabákového kouře je zbožné přání - národní protidrogový koordinátor podporuje princip minimalizace škod i ve strategiích na omezení kouření

Praha, 8. 3. 2022 - První vládní zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice byla dnes zveřejněna.

celý text zprávy

Hazardní hraní loni výrazně ovlivnila pandemie. Češi prohráli 32,7 mld. Kč, méně než v předchozím roce

Praha, 24. 6. 2021 – Oblast hazardního hraní byla v roce 2020 výrazně ovlivněna pandemií COVID-19 a souvisejícími opatřeními. Pandemie měla dopad na trh s hazardními hrami, jejich dostupnost, životní styl hráčů a také na nabídku a dostupnost prevence, poradenství a léčby. Uvádí to Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice, kterou schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

celý text zprávy

Evropský trh s drogami se přizpůsobuje změnám vyvolaným pandemií, ukazuje nová zpráva EMCDDA

Lisabon/Praha, 9. 6. 2021 – Agentura EU pro drogy (EMCDDA) zveřejnila svou Evropskou zprávu o drogách 2021: Trendy a vývoj, nejnovější roční přehled o drogové situaci v Evropě. Zpráva varuje před riziky užívání látek s vysokou účinností a čistotou, které jsou stále dostupnější. Informuje také o situaci na trhu s drogami odolném vůči změnám způsobeným pandemií COVID-19 nebo o potřebě rozvoje služeb pro uživatele drog, a to včetně prevence předávkování nebo prevence a léčby infekcí.

celý text zprávy

Národní protidrogová koordinátorka: Počty kuřáků se snižují, daří se vytvářet zdravější prostředí pro odvykání

Praha, 31. 5. 2021 – V Česku se daří dlouhodobě snižovat počty kuřáků a vytvářet zdravější prostředí pro odvykání. Loni bylo v populaci podle čerstvých dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) 23,1 procent kuřáků starších 15ti let, což je meziroční pokles o 1,8 procentního bodu. Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové jde o trend, který odráží mj. důsledky zavedení protikuřáckého zákona, zlepšující se všeobecnou prevenci, lepší zdravotní gramotnost Čechů i změny v životním stylu populace. Vedralová to uvedla při příležitosti Světového dne bez tabáku vyhlašovaným pravidelně WHO, jehož hlavním tématem je letos odvykání.

celý text zprávy

Výroční zpráva o drogách: míra užívání alkoholu, tabáku nebo konopných látek zůstává v ČR vysoká, situace se lepší u dospívajících

Praha, 16. 11. 2020 – Míra užívání legálních návykových látek zůstává v ČR na vysoké úrovni, u nelegálních návykových látek je stabilní. Celkem čtvrtina dospělé populace v současnosti kouří, 18 procent kouří denně. Devět procent dospělých pije denně nebo téměř denně alkohol. Do kategorie rizikové konzumace alkoholu spadá 14–18 % dospělé populace, což odpovídá cca 1,5 milionu dospělých osob. Nejčastěji užitou nelegální drogou jsou konopné látky, které v posledních 12 měsících užilo 9–11 % osob. Míra tzv. problémového užívání dalších nelegálních drog je 0,7 % u dospělé populace, hlavní problémovou nelegální drogou v ČR je pervitin (metamfetamin). Vyplývá to z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019, kterou projednala vláda.

celý text zprávy

Evropští teenageři méně konzumují alkohol a kouří, ukázala mezinárodní školní studie ESPAD

Lisabon/Praha, 12. 11. 2020 – Dnes zveřejněné výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019 uvádějí, že mezi dospívajícími klesá míra kouření tabáku, konzumace alkoholu i nelegálních drog. Upozorňují však na intenzivní užívání konopných látek, užívání psychoaktivních léků a výskyt nových jevů v oblasti závislostí mezi mládeží. Studie publikovaná ve spolupráci s Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je založena na průzkumu z roku 2019 ve 35 evropských zemích včetně 25 členských států Evropské unie. Výsledky české části studie byly zveřejněny letos v září.

celý text zprávy

Národní konference Psychoaktivní léky 2020 upozornila na zneužívání farmak v české populaci

Praha, 27. 10. 2020 – V České republice nadužívá léky, především sedativa a hypnotika, podle odhadů zhruba 900 tisíc lidí. Týká se to jak běžné populace, tak problémových uživatelů jiných návykových látek. Problémy s nadužíváním mají ve vyšší míře ženy, které tvoří větší část pacientů v léčbě závislosti na sedativech a hypnoticích, a populace seniorů. Nadužívání psychoaktivních léků je dlouhodobým problémem, který je třeba systematicky a komplexně uchopit a řešit. Poukázala na to první národní konference věnující se této oblasti – Psychoaktivní léky 2020: Uvedení do reality jejich nadužívání e zneužívání v České republice. Na konferenci přednášeli odborníci z řad lékařů, lékárníků, vědců a zástupců významných partnerských institucí. Online konferenci zorganizoval 27. října Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky pod záštitou premiéra a předsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Andreje Babiše.

celý text zprávy

Čeští teenageři užívají návykové látky stále méně, ukazují výsledky české části mezinárodní studie ESPAD

Praha, 3. 9. 2020 – Nově zveřejněné výsledky české části Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách ESPAD 2019 potvrzují pokračující pokles výskytu užívání návykových látek u české mládeže, včetně jeho rizikových forem. Studie potvrdila již dříve sledovaný pokles míry pravidelného a denního kouření, konzumace alkoholu i aktuálních zkušeností mládeže se všemi sledovanými nelegálními drogami. ESPAD je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání legálních a nelegálních návykových látek u šestnáctiletých studentů. V Česku se do studie v roce 2019 zapojilo téměř 3000 respondentů. Výsledky mezinárodního srovnání budou zveřejněny v listopadu 2020.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 53