Výroční zprávy a další publikace s ISBN či dokumenty bez ISBN

Dokumenty 1 až 10 z 19

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2022

Druhá souhrnná zpráva o závislostech v ČR v tomto rozsahu, komplexně shrnující situaci v oblasti užívání tabákových, nikotinových a souvisejících výrobků, alkoholu, problematického užívání psychoaktivních léků, užívání nelegálních drog a hazardního hraní v ČR.

celý text zprávy

Zpráva o závislostech v České republice 2022 - tematické zprávy

Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2022 a Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022.

celý text zprávy

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021

Zpráva předložená vládě dne 6. 4. 2022. Na souhrnnou zprávu o závislostech navazuje balíček tematických zpráv k jednotlivým oblastem politiky v oblasti závislostí.

celý text zprávy

Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

Zprávy podávající podrobný přehled o činnosti rady od r. 2003 - dosud.

celý text zprávy

Zpráva o závislostech v České republice 2021 - tematické zprávy

Informační balíček obsahující tematické zprávy specificky zaměřené na jednotlivé oblasti politiky v oblasti závislostí. Zprávy jsou zveřejňovány postupně. Tematické zprávy doplňují Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021, zveřejněnou v samostatném článku.

celý text zprávy

Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích (od r. 2012)

Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích připravované Odborem protidrogové politiky na základě výročních zpráv jednotlivých krajů. Nejnovější zveřejněná zpráva je za rok 2020.

celý text zprávy

Realizace politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2021

Zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2021 byla projednána Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dne 6. 3. 2023.

celý text zprávy

Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb

Aktuálně platný dokument, převodník a dříve vydané verze dokumentu. Dokument vznikl jako veřejný výstup projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Navazuje na původní text příručky – Seznam a definice výkonů drogových služeb – vytvořený v letech 2003–2004.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 19