Výroční zprávy a další publikace z oblasti protidrogové politiky.

Výroční zprávy o činnosti RVKPP

Přehled činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a jejího sekretariátu.

celý text zprávy

Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích

Krajští protidrogoví koordinátoři vypracovávají každoročně výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích.

celý text zprávy

Výroční zprávy o drogové situaci a o hazardním hraní v ČR

Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice a výroční zprávy o hazardním hraní v České republice zpracovává Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS).

celý text zprávy

Odborné publikace a časopis Zaostřeno

Každoročně je publikováno několik odborných knižních publikací a šest čísel časopisu Zaostřeno.

celý text zprávy

Realizace protidrogové politiky v krajích a obcích a její koordinace

Metodické doporučení. Autoři: Nerud M., Kiššová L., Dárek D., Mravčík V., Grohmannová K. ISBN: 978-80-7440-150-3

celý text zprávy