Výroční zprávy a další publikace s ISBN či dokumenty bez ISBN

Dokumenty 1 až 10 z 16

Zpráva o závislostech v České republice 2022 - tematické zprávy

Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2022 a Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022.

celý text zprávy

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021

Zpráva předložená vládě dne 6. 4. 2022. Na souhrnnou zprávu o závislostech navazuje balíček tematických zpráv k jednotlivým oblastem politiky v oblasti závislostí.

celý text zprávy

Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

Zprávy podávající podrobný přehled o činnosti rady od r. 2003 - dosud.

celý text zprávy

Zpráva o závislostech v České republice 2021 - tematické zprávy

Informační balíček obsahující tematické zprávy specificky zaměřené na jednotlivé oblasti politiky v oblasti závislostí. Zprávy jsou zveřejňovány postupně. Tematické zprávy doplňují Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021, zveřejněnou v samostatném článku.

celý text zprávy

Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích (od r. 2012)

Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích připravované Odborem protidrogové politiky na základě výročních zpráv jednotlivých krajů. Nejnovější zveřejněná zpráva je za rok 2020.

celý text zprávy

Metodika analýzy potřeb k praktické realizaci Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb

ISBN 978-80-7440-308-8. Připojen je i dokument Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb a metodika k jeho praktické realizaci.

celý text zprávy

Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR 2019-2021 s prodlouženou platností na 2022-2024

ISBN 978-80-7440-299-9 (2., upravené vydání, on-line, PDF) a ISBN 978-80-7440-232-6 (1. vydání, on-line, PDF).

celý text zprávy

Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb

Seznam výkonů s definicemi byl poprvé vydán jako knižní publikace v r. 2006, pod titulem "Seznam a definice výkonů drogových služeb" (ISBN 80-86734-81-1); poté byl několikrát revidován.

celý text zprávy

Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR

Publikace zpracované a vydané Odborem protidrogové politiky; ISBN 978-80-7440-292-0 (rok 2021), 978-80-7440-267-8 (r. 2020) a 978-80-7440-252-4 (r. 2019).

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 16