Výroční zprávy a odborné publikace

Výroční zpráva o drogové situaci v ČR

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016 (plné znění zprávy) a odkaz na zprávy z předchozích let.

celý text zprávy

Zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích

Krajští protidrogoví koordinátoři vypracovávají každoročně výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích.

celý text zprávy

Zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Přehled činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a jejího sekretariátu.

celý text zprávy

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti publikovalo již 4. výroční zprávu o hazardním hraní v ČR. Zpráva je zveřejněna v plném znění, včetně souhrnu hlavních zjištění a doporučení.

celý text zprávy

Realizace protidrogové politiky v krajích a obcích a její koordinace - metodické doporučení

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila usnesením č. 09/0116 na svém jednání dne 28. ledna 2016 Metodické doporučení - Realizace protidrogové politiky v krajích a obcích a její koordinace. Materiál vznikl na základě úkolu stanoveného Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013–2015.

celý text zprávy

Publikační činnost

Informace o vydávaných odborných publikacích a o publikační činnosti pracovníků sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti.

celý text zprávy