Výroční zprávy a další publikace

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021

Zpráva předložená vládě dne 6. 4. 2022. Na souhrnnou zprávu o závislostech navazuje balíček tematických zpráv k jednotlivým oblastem politiky v oblasti závislostí.

celý text zprávy

Zpráva o závislostech v České republice 2021 - tematické zprávy

Informační balíček obsahující tematické zprávy specificky zaměřené na jednotlivé oblasti politiky v oblasti závislostí. Zprávy jsou zveřejňovány postupně. Tematické zprávy doplňují Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021, zveřejněnou v samostatném článku.

celý text zprávy

Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích (od r. 2012)

Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích připravované Odborem protidrogové politiky na základě výročních zpráv jednotlivých krajů

celý text zprávy

Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb

ISBN 978-80-906148-9-5. Publikace vznikla jako veřejný výstup projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“.

celý text zprávy

Koncepce rozvoje adiktologických služeb

Koncepce rozvoje adiktologických služeb, schválená příslušnými orgány všech hlavních odborných a profesních sdružení v oboru adiktologie v ČR – Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, České asociace adiktologů, Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Odbornou společností pro prevenci rizikového chování.

celý text zprávy

Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR

Publikace zpracované a vydané Odborem protidrogové politiky; ISBN 978-80-7440-267-8 (r. 2020) a 978-80-7440-252-4 (r. 2019).

celý text zprávy

Informace pro tvůrce drogové politiky o účinnosti substituční léčby

ISBN 80-86734-15-3 (vydání první v českém jazyce); ISBN 80-86734-32-3 (druhé doplněné vydání v českém jazyce).

celý text zprávy