Výroční zprávy a odborné publikace

Výroční zprávy o činnosti RVKPP

Přehled činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a jejího sekretariátu.

celý text zprávy

Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích

Krajští protidrogoví koordinátoři vypracovávají každoročně výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích.

celý text zprávy

Výroční zprávy o drogové situaci a o hazardním hraní v ČR

Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice a výroční zprávy o hazardním hraní v České republice zpracovává Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS).

celý text zprávy

Realizace protidrogové politiky v krajích a obcích a její koordinace - metodické doporučení

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila usnesením č. 09/0116 na svém jednání dne 28. ledna 2016 Metodické doporučení - Realizace protidrogové politiky v krajích a obcích a její koordinace. Materiál vznikl na základě úkolu stanoveného Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013–2015.

celý text zprávy

Ostatní publikace

Informace o vydávaných odborných publikacích a o publikační činnosti pracovníků sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

celý text zprávy