Národní strategie a akční plány

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027

Národní strategie schválená vládou dne 13. května 2019 usnesením č. 329.

celý text zprávy

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 a její evaluace

Národní strategie schválená usnesením vlády č. 340 ze dne 10. května 2010, její dvě revize a evaluace.

celý text zprávy

Akční plány realizace Národní strategie protidrogové politiky na roky 2010 až 2018

K realizaci Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 bylo vypracováno šest akčních plánů. Stručné informace k jednotlivým akčním plánům a jejich plná znění.

celý text zprávy

Hodnocení akčních plánů realizace Národní strategie protidrogové politiky na roky 2010-2018

Bylo vypracováno celkem osm hodnotících dokumentů k akčním plánům realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018. Stručné informace k jednotlivým dokumentům a jejich plná znění.

celý text zprávy

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009

Národní strategie schválená usnesením vlády č. 1305 ze dne 22. 12. 2004, evaluace národní strategie, akční plány a jejich vyhodnocení.

celý text zprávy

Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004

Národní strategie protidrogové politiky schválená usnesením vlády č. 1045 ze dne 23. října 2000 a Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004.

celý text zprávy

Česká protidrogová politika a její koordinace - Historie a současnost

Zaostřeno na drogy č. 2/2009. Toto číslo je k dispozici i v anglické verzi.

celý text zprávy