Strategické dokumenty

Dokumenty 1 až 10 z 18

Druhá revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018

Usnesením vlády České republiky č. 54 z 25. ledna 2016 byla schválena druhá revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 (dále jen „Strategie“).

celý text zprávy

První revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Usnesením vlády České republiky č. 1060 z 15. prosince 2014 byla schválena revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018, v rámci které došlo k integraci politiky v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství a současně byla integrována strategie k omezení škod působených alkoholem.

celý text zprávy

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Strategie byla schválena usnesením vlády č. 340 ze dne 10. května 2010. Knižní publikace, ISBN 978-80-7440-045-2.

celý text zprávy

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek

Vláda České republiky schválila 22. června 2016 usnesením č. 567 Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek (dále jen „Akční plán 2016-2018 pro oblast nelegálních drog“).

celý text zprávy

Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast nelegálních návykových látek k 31.12.2017

Zpráva o průběžném hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek (dále jen „Akční plán“) k datu 31. prosince 2017 byla projednána v Pracovní skupině Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro nelegální drogy.

celý text zprávy

Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast nelegálních návykových látek k 31.12.2016

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání dne 24. ledna 2017 schválila usnesením č. 04/0117 zprávu o průběžném hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek (dále jen „Akční plán“) k datu 31. prosince 2016.

celý text zprávy

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015-2018 pro oblast hazardního hraní.

Vláda ČR 9. listopadu 2015 projednala a usnesením č. 915 schválila Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015−2018 pro oblast hazardního hraní (dále jen „Akční plán“).

celý text zprávy

Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní k 31.12.2017

Pracovní skupina Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro problematiku hazardních her projednala zprávu o průběžném hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast hazardního hraní (dále jen „Akční plán“) k datu 31. prosince 2017.

celý text zprávy

Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní k 31.12.2016

Zpráva o průběhu plnění Akčního plánu pro oblast hazardního hraní byla 24. ledna 2017 projednána Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

celý text zprávy

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018

Dne 20. srpna 2015 vláda ČR projednala (usnesení č. 671) Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Jedním z akčních plánů byl Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 18