Strategické dokumenty

Dokumenty 1 až 10 z 23

Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021

Vláda České republiky schválila 16. prosince 2019 svým usnesením č. 930 Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 (dále jen „Akční plán“).

celý text zprávy

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 byla schválena Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 18. června 2019.

celý text zprávy

Hodnocení plnění Akčního plánu 2016–2018 v oblasti nelegálních návykových látek

Souhrnná zpráva o plnění akčního plánu byla 6. května 2019 projednána vládou jako materiál pro informaci.

celý text zprávy

Hodnocení plnění Akčního plánu 2015–2018 pro oblast hazardního hraní

Souhrnná zpráva o plnění akčního plánu byla 6. května 2019 projednána vládou jako materiál pro informaci.

celý text zprávy

Druhá revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018

Usnesením vlády České republiky č. 54 z 25. ledna 2016 byla schválena druhá revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 (dále jen „Strategie“).

celý text zprávy

První revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Usnesením vlády České republiky č. 1060 z 15. prosince 2014 byla schválena revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018, v rámci které došlo k integraci politiky v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství a současně byla integrována strategie k omezení škod působených alkoholem.

celý text zprávy

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Strategie byla schválena usnesením vlády č. 340 ze dne 10. května 2010. Knižní publikace, ISBN 978-80-7440-045-2.

celý text zprávy

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek

Vláda České republiky schválila 22. června 2016 usnesením č. 567 Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek (dále jen „Akční plán 2016-2018 pro oblast nelegálních drog“).

celý text zprávy

Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast nelegálních návykových látek k 31.12.2017

Zpráva o průběžném hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek (dále jen „Akční plán“) k datu 31. prosince 2017 byla projednána v Pracovní skupině Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro nelegální drogy.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 23