Dotace pro rok 2020

15. 4. 2020 10:45

Schválené dotace v rámci dotačního titulu Protidrogová politika Úřadu vlády ČR pro rok 2020 (první výzva)

Úřad vlády České republiky schválil dotace pro projekty protidrogové politiky na rok 2020.

V rámci první výzvy k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády České republiky bylo rozděleno 226,5 mil. Kč. Přehled výsledků dotačního řízení je v připojené tabulce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter