Jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

11. 7. 2017 17:20

Hlasování RVKPP per rollam 28. června 2017

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila 28.června 2017 formou hlasování per rollam materiál Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí č. 3/2017 k upřesnění přístupu harm reduction v rámci sociálních služeb kontaktní centra a terénní programy.

Účelem materiálu je specifikace, jaké aktivity z oblasti harm reduction je možné poskytovat v rámci základních činností výše uvedených sociálních služeb, respektive jaké aktivity a související náklady lze z dotace MPSV na tyto sociální služby financovat. Doporučený postup nabyl účinnosti 1. července 2017.

Záznam hlasování naleznete v přiloženém dokumentu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty