Pro média

9. 5. 2017 17:03

Česko-německá spolupráce při řešení problémů s pervitinem

PRAHA/NĚMECKO, 09.05.2017 - Dvoudenní sympozium českých a německých expertů z oblasti státní správy, lékařské praxe a výzkumu hledá opatření a možnosti spolupráce mezi ČR a Německem v přístupu k prevenci a léčbě závislosti na metamfetaminu (pervitinu).

Metamfetamin (v Německu známý pod názvem crystal meth) se stal problémem zejména v oblasti Saska a Bavorska v posledních letech. Pervitin v Německu, kde je tradičnější drogou heroin, velmi často pochází z ČR. Jak k této situaci přistoupit z pohledu prevence, léčby a harm reduction, diskutují odborníci na svém již druhém společném setkání (první proběhlo vprosinci 2016 v Berlíně). Sympozium se koná pod záštitou českého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila ve spolupráci s Úřadem federálního protidrogového koordinátora Německa.

„Metamfetamin neboli pervitin a jeho užívání se odlišuje od užívání opiátů. Na rozdíl od heroinu je jeho výroba snadná a levná, uživatelé si jej často vyrábějí sami, což má za následek, že drogová scéna je více roztříštěná a skrytá. Je tak těžší se k uživatelům dostat a pracovat s nimi v síti péče a léčby, stejně tak je pro policii složité výrobce odhalit,“ říká národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Bavorsko zažívá již více jak 7 let nárůst uživatelů metamfetaminu. Děje se tak i díky přeshraničnímu obchodu mezi Českou republikou a Německem. Uživatelé si drogu velmi často kupují v asijských tržnicích na hranicích.

Tento fakt vedl ke vzniku dohody o spolupráci mezi Německem a ČR, která policii umožňuje vzájemnou kooperaci při potírání organizovaných skupin. Významná část specializovaného útvaru, tzv. Národní protidrogové centrály ČR, se tak věnuje odhalování výroben pervitinu, jejichž účelem je právě dovoz do Německa. Epidemie má ovšem základ v poptávce trhu, a proto je nutné hledat daleko širší záběr opatření.

„Domnívám se, že je to jen otázka času, kdy začnou němečtí uživatelé drogu sami vyrábět. Pak se epidemie vNěmecku může začít šířit ještě daleko rychleji,“ doplňuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Situace v česko-německém pohraničí

„V Německu stále převažuje crystal meth (pervitin) v hraničních oblastech s Českou republikou. Nicméně vidíme i jeho mírné rozšiřování. Abychom tento problém vyřešili v rané fázi, zásadně jsme v Německu navýšili prostředky na prevenci, poradenství a léčbu. Mnoho úspěšných programů je nyní k dispozici v rámci systému péče. Dále jsme na několika úrovních zahájili užší spolupráci s našimi českými partnery,“ komentuje situaci Jörg Pietsch z Úřadu německé vládní zmocněnkyně pro otázky drog. Pietsch doplňuje: „Jsem potěšen, že můžeme v této spolupráci pokračovat i v rámci sympozia o léčbě a prevenci metamfetaminu.“

Represe bez dalších opatření nefunguje

ČR a dřívější Československo má s užíváním metamfetaminu více než 40 letou zkušenost. Díky vyváženému přístupu v rámci legislativy, represe, prevence, snižování rizik (harm reduction) i léčby je drogová scéna uživatelů pervitinu vČR poměrně stabilizovaná, nedochází k šíření nemocí, jako je HIV infekce nebo k rozvoji organizovaného zločinu.

„Jsem jednoznačně přesvědčen, že těmi důvody je systém včasného záchytu, síť kontaktních center a programů, které umožňují včasnou intervenci klientů. Svůj podíl sehrála také vyváženost české vládní protidrogové politiky, nalezení rovnováhy mezi represí na jedné straně a prevencí a léčbou na straně druhé, a v neposlední řadě i průběžné monitorování drogové situace,“ uvádí Jindřich Vobořil stím, že rezervu vnímá v tom, že se v ČR nepodařilo zavést substituční léčbu pervitinu ani zahájit klinickou studii v této oblasti: „U nás je zatím kdispozici pouze substituce heroinu, přitom uživatelů pervitinu je daleko více.“

Spolupráce napříč Evropskou unií

Jedním z důležitých kroků je i koordinovaný postup nejen ČR a Německa, ale celé EU v rámci Protidrogové strategie EU na roky 2013–2020. ČR se vzhledem k aktuálnosti tématu pokouší do Akčního plánu zahrnout spolupráci zaměřenou na zvyšující se trend závislosti na pervitinu, který se šíří celou Evropou. V tomto ohledu je důležité vytváření a sdílení nejlepších postupů v oblasti prevence před epidemiemi souvisejícími s metamfetaminem.

„Situace v česko-německém pohraniční nemá jednoduché řešení. Jednorázové a jednostranné opatření nepomáhá. Společně hledáme funkční koncept, celý balíček opatření, zkušeností, přístupů, které pomohou dostat situaci pod kontrolu,“ dodává Vobořil.

Více informací:

https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/32232/741/VZ_2015_drogova_situace_v_CR_v02.pdf

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/787/Zaostreno%203_14_web.pdf

http://www.ift.de/en/publications/reports.html

http://www.emcdda.europa.eu/countries/germany

http://www.emcdda.europa.eu/publications/emcdda-papers/exploring-methamphetamine-trends-in-Europe

Kontakty pro média:

MgA. Renata Hladná
Média a PR, Odbor protidrogové politiky
M +420 728 302 397
e-mail: hladna.renata@vlada.cz

www.vlada.cz
www.drogy-info.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter