Pro média

13. 5. 2016 9:10

Stanovisko k pořadu České televize „Máte slovo“

PRAHA, 13.05.2016 – Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky chce uvést na pravou míru nepřesné informace, které zazněly 05.05.2016 v pořadu České televize „Máte slovo“ a týkaly se Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) a připomínek Odboru protidrogové politiky ke koncepci vězeňství.

RVKPP je zřízena na základě zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a je stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti integrované protidrogové politiky. V čele stojí předseda vlády ČR. RVKPP má 17 členů, z toho pouze čtyři členové jsou jmenováni z řad odborné veřejnosti. Není tedy pravdou, že většinu tvoří zástupci neziskových organizací. Jmenovité složení RVKPP je možné zjistit na adrese: http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/rada/

Ke koncepci vězeňství, kterou předložilo ministerstvo spravedlnosti, se v připomínkovém řízení nevyjadřovala RVKPP, ale Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády, který shodou okolností plní také úlohu Sekretariátu RVKPP. Toto stanovisko bylo zaměřeno na prevenci šíření nebezpečných infekčních chorob ve věznicích, zejména AIDS/HIV a hepatitid, a skutečně obsahovalo doporučení zavést distribuci sterilního injekčního náčiní ve vězení s cílem preventivně působit na vysoce rizikové skupiny vězňů, pro které jsou stávající abstinenčně orientované intervence neúčinné. Zavedení těchto intervencí v prostředí věznic, jakožto účinných a ověřených postupů v boji proti šíření infekčních chorob, je doporučováno Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Světovým programem OSN pro HIV/AIDS (UNAIDS), ale také Rozvojovým programem OSN a Mezinárodní organizací práce (ILO). Odbor protidrogové politiky tedy ve svém stanovisku pouze tlumočil postoj výše uvedených mezinárodních autorit. Doporučení vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti v českém překladu a je k dispozici na adrese: http://www.drogy-info.cz/data/obj_files/4561/546/Zaostreno_na_drogy_2013-04.pdf

Kontakt pro média:

MgA. Renata Hladná
Média a PR, Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády
M +420 728 302397
e-mail: hladna.renata@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter