Národní strategie a akční plány

16. 7. 2020 12:49

Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004

Národní strategie protidrogové politiky schválená usnesením vlády č. 1045 ze dne 23. října 2000 a Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004.

Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004 byla schválena usnesením vlády ze dne 23. října 2000 č. 1045. Klíčový dokument protidrogové politiky byl poprvé zpracován nikoliv jako koncepce, nýbrž jako strategický plán na čtyřleté období. Strategie harm reduction se stala, vedle prevence, léčby a prosazování práva, jedním ze čtyř základních pilířů vládní politiky. Připojena je knižní publikace, která obsahuje národní strategii a 9 příloh; publikace byla vydána bez ISBN.

Plnění strategie bylo vyhodnoceno Bilanční zprávou o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004, která byla předložena vládě 13. července 2005. Z celkového počtu 94 úkolů Národní strategie bylo splněno 67 úkolů, tj. 71 %. Částečně bylo splněno 13 úkolů (14 %) a nesplněno bylo 14 úkolů (15 % z celkového množství). Připojena je zpráva vydaná jako knižní publikace, ISBN 80-86734-73-0.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter