Strategické dokumenty

19. 12. 2008 0:00

Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004

Národní strategie protidrogové politiky a bilanční zpráva o plnění úkolů ze strategie.

Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004 byla schválena usnesením vlády ze dne 23. října 2000 č. 1045. Připojeno je plné znění knižní publikace, která kromě Národní strategie obsahuje 9 příloh. Mezi přílohami je např. Akční plán EU boje proti drogám 2000-2004 a usnesení vlády z 23. října 2000 č. 1045.

Plnění strategie bylo vyhodnocena Bilanční zprávou o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004, která byla předložena vládě 13. července 2005. Z celkového počtu 94 úkolů Národní strategie bylo splněno 67 úkolů, tj. 71 %. Částečně bylo splněno 13 úkolů (14 %) a nesplněno bylo 14 úkolů (15 % z celkového množství). Naplňování jednotlivých cílů národní strategie je popsáno v připojené knižní publikaci.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter