Pracovní skupinu k trestní politice a koordinaci opatření ke snižování recidivy v ČR

Pracovní skupina k trestní politice a koordinaci opatření ke snižování recidivy v ČR (dále jen pracovní skupina) byla ustavena Radou vlády pro lidská práva (dále jen Rada). Vznik skupiny reaguje na dlouhodobou absenci ucelené strategie a nezbytné nadresortní spolupráce relevantních aktérů v oblasti trestní politiky. V pracovní skupině jsou zastoupeni zástupci trestní justice, nevládního sektoru i akademické obce, jejichž úkolem je připravovat pro Radu konkrétní písemné výstupy s návrhy trestně politických řešení k předmětné problematice. 

Seznam členů:

 • Lenka Ouředníčková, předsedkyně, RUBIKON Centrum 

 • Adam Bašný, Vrchní státní zastupitelství 

 • Petra Carvanová, advokátka

 • Dagmar Doubravová, Rada vlády pro lidská práva

 • Jakub Drápal, Akademie věd ČR

 • Iva Günzlová, Ministerstvo spravedlnosti 

 • Pavel Horák, Generální ředitelství Vězeňské služby

 • Jana Hulmáková, Institut pro kriminologii a sociální prevenci

 • Martin Lýsek, Krajský soud v Ostravě

 • Lenka Marečková, Ministerstvo obrany 

 • Petra Masopust Šachová, Institut pro restorativní justici

 • Gabriela Slováková, Věznice Kuřim 

 • Iveta Součková, Asociace organizací v oblasti vězeňství

 • Milan Svoboda, Kancelář veřejného ochránce práv

 • Petr Škvain, Nejvyšší soud

 • Kamila Špejrová, Probační a mediační služba

 

Kontakt: 

Tajemnice pracovní skupiny:

JUDr. Dominika Otrošinová, otrosinova.dominika@vlada.cz  

 

 

Připojené dokumenty