Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace


Výbor pro legislativu a financování zejména sleduje, iniciuje a zpracovává vznik a úpravy právních předpisů, upravujících postavení a činnost neziskových organizací. Výbor přitom spolupracuje s ústředními orgány státní správy, orgány samosprávy, s odbornou veřejností a dalšími institucemi, které mají ve své agendě problematiku neziskového sektoru.


Poslední schůze výboru se konala dne 22. listopadu 2018 od 10:00 hod. v budově Úřadu vlády České republiky (Vladislavova 4, Praha 1).


Termín příští schůze zatím nebyl stanoven.

Členové

Předsedkyně:
JUDr. Lenka Deverová

Místopředsedkyně:
Mgr. Pavlína Kalousová

Členové:
Ing. Mgr. Jan Bytel
RNDr. Petr Couf
Jan Gregor
Ing. Mgr. Oldřich Haičman
Ing. Veronika Jansová
Ing. Jan Kamenický
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Ing. Aleš Sedláček
Mgr. Antonín Shejbal
Ing. Pavlína Smítalová
Mgr. Jakub Sosna
Mgr. Marek Svatoš
Ing. Marek Šedivý
Mgr. Klára Šplíchalová
Ing. Jolana Turnerová
Mgr. David Zahumenský