Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace


Výbor pro legislativu a financování zejména sleduje, iniciuje a zpracovává vznik a úpravy právních předpisů, upravujících postavení a činnost neziskových organizací. Výbor přitom spolupracuje s ústředními orgány státní správy, orgány samosprávy, s odbornou veřejností a dalšími institucemi, které mají ve své agendě problematiku neziskového sektoru.


Poslední schůze výboru se konala dne 17. ledna 2017 od 10:00 hod. v budově Úřadu vlády České republiky (Vladislavova 4, Praha 1).


Příští schůze výboru se bude konat dne 25. dubna 2017 od 13:00 hod. v budově Úřadu vlády České republiky (Vladislavova 4, Praha 1).

Členové OSSP

Předsedkyně:
Mgr. Pavlína Kalousová

Členové:
Ing. Jaromír Adamec
Ing. Mgr. Jan Bytel
RNDr. Petr Couf
JUDr. Lenka Deverová
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Ing. Mgr. Oldřich Haičman
Ing. Veronika Jansová
Ing. Jan Kamenický
Ing. Linda Maršíková
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Ing. Aleš Sedláček
Ing. Pavlína Smítalová
Mgr. Jakub Sosna
Mgr. Marek Svatoš
Ing. Marek Šedivý
Mgr. Klára Šplíchalová