Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace


Výbor pro legislativu a financování zejména sleduje, iniciuje a zpracovává vznik a úpravy právních předpisů, upravujících postavení a činnost neziskových organizací. Výbor přitom spolupracuje s ústředními orgány státní správy, orgány samosprávy, s odbornou veřejností a dalšími institucemi, které mají ve své agendě problematiku neziskového sektoru.


Poslední jednání Výboru se konalo dne 11. května 2021.


Termín dalšího jednání Výboru bude oznámen.

Členové

Předsedkyně:
JUDr. Lenka Deverová

Členové:
Ing. Mgr. Jan Bytel
JUDr. Miroslava Bartková
RNDr. Petr Couf
Jan Gregor
Ing. Pavla Gomba
Mgr. Štěpán Hošna
Ing. Mgr. Oldřich Haičman
Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.
Ing. Jan Kamenický
Ing. Veronika Jansová
Ing. Miroslava Nebuželská
Mgr. Petr Pavlok
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Ing. Aleš Sedláček
Mgr. Antonín Shejbal
Mgr. Pavlína Smítalová
Mgr. Jakub Sosna
Mgr. Marek Svatoš
Ing. Marek Šedivý
Mgr. Klára Šplíchalová
Ing. Jolana Turnerová