Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace


Výbor pro legislativu a financování zejména sleduje, iniciuje a zpracovává vznik a úpravy právních předpisů, upravujících postavení a činnost neziskových organizací. Výbor přitom spolupracuje s ústředními orgány státní správy, orgány samosprávy, s odbornou veřejností a dalšími institucemi, které mají ve své agendě problematiku neziskového sektoru.


Poslední jednání Výboru se konalo dne 11. června 2020.


Další jednání Výboru proběhne v září 2020.

Členové

Předsedkyně:
JUDr. Lenka Deverová

Členové:
Ing. Mgr. Jan Bytel
RNDr. Petr Couf
Jan Gregor
Ing. Mgr. Oldřich Haičman
Ing. Jan Kamenický
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Ing. Aleš Sedláček
Mgr. Antonín Shejbal
Mgr. Pavlína Smítalová
Mgr. Jakub Sosna
Mgr. Marek Svatoš
Ing. Marek Šedivý
Mgr. Klára Šplíchalová
Ing. Jolana Turnerová