Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 1 až 10 z 75

Usnesení vlády ČR ze dne 12. dubna 2021 č. 360

o návrhu na zrušení informačního systému o nestátních neziskových organizacích a zajištění pravidelného šetření dobrovolnické činnosti v České republice v rámci výběrového šetření pracovních sil Českým statistickým úřadem

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 22. června 2020 č. 681

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2021

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 25. května 2020 č. 573

k nominacím zástupců České republiky do Evropského hospodářského a sociálního výboru na období 2020-2025

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 1. června 2020 č. 591

o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 20. dubna 2020 č. 423

k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Jiřího Valenty a Marie Pěnčíkové na vydání zákona o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu České republiky (sněmovní tisk č. 792)

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 25. listopadu 2019 č. 853

k návrhu poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 637)

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2019 č. 692

o Změně Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2019 č. 679

ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/03 Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 9. září 2019 č. 639

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 17. října 2018 č. 668

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 75