Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 1 až 10 z 93

Souhrnná informace o poskytnutých dotacích v rámci materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada") na svém zasedání dne 11. února 2021 vzala na vědomí materiál s názvem "Souhrnná informace o poskytnutých dotacích v rámci materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019" a pověřila sekretariát Rady, aby zpřístupnil materiál veřejné správě, veřejnosti a NNO.

celý text zprávy

Závěrečná zpráva o plnění úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020

Materiál byl předložen vládě ČR pro informaci na jednání dne 14. prosince 2020 na základě usnesení vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 608.

celý text zprávy

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2019

Dne 12. května 2020 zveřejňujeme text Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2019.

celý text zprávy

Výzkum firemního dárcovství

Závěrečná zpráva z projektu "Firemní dárcovství v České republice - Vývoj, současný stav a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem"

celý text zprávy

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2017

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 93