Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 1 až 10 z 95

Strategie spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030 včetně podkladových studií a vypořádání konzultací

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zpracoval klíčový dokument pro spolupráci veřejné správy s neziskovým sektorem. Při jeho formulaci vycházel ze dvou podkladových studií, expertních individuálních i skupinových setkání a veřejných konzultací.

celý text zprávy

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2020

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zpracoval výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro NNO v roce 2020. Zpráva obsahuje informace o její působnosti, složení, aktivitách včetně činnosti výborů a pracovních skupin. Přináší přehled výstupů, rozdělených dotací a výdajů za sledovaný rok. Obsahem je i plán činnosti na rok 2021.

celý text zprávy

Souhrnná informace o poskytnutých dotacích v rámci materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada") na svém zasedání dne 11. února 2021 vzala na vědomí materiál s názvem "Souhrnná informace o poskytnutých dotacích v rámci materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019" a pověřila sekretariát Rady, aby zpřístupnil materiál veřejné správě, veřejnosti a NNO.

celý text zprávy

Závěrečná zpráva o plnění úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020

Materiál byl předložen vládě ČR pro informaci na jednání dne 14. prosince 2020 na základě usnesení vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 608.

celý text zprávy

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2019

Dne 12. května 2020 zveřejňujeme text Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2019.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 95