Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 1 až 10 z 103

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2024

Vláda svým usnesením č. 452 ze dne 21. června 2023 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2024.

celý text zprávy

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2022

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zpracoval výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro NNO v roce 2022. Zpráva obsahuje informace o její působnosti, složení, aktivitách včetně činnosti výborů a pracovních skupin. Přináší přehled výstupů, rozdělených dotací a výdajů za sledovaný rok. Obsahem je i plán činnosti na rok 2023.

celý text zprávy

Analýza spolupráce státní správy se střešními organizacemi a sítěmi nestátních neziskových organizací

Cílem analýzy bylo popsat stávající spolupráci státní správy se střechami a sítěmi nestátních neziskových organizací, včetně kritérií, na jejichž základě je spolupráce oboustranně navazována. Analýza byla zpracována na základě dotazníkových šetření, která proběhla jak mezi představiteli státní správy tak zástupci neziskového sektoru.

celý text zprávy

Metodika participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace na svém zasedání dne 28. června 2022 schválila předložený návrh metodiky a pověřila Oddělení sekretariátu Rady vlády pro NNO zajištěním pilotního ověření metodiky na ministerstvech (metodika bude na podzim 2022 doplněna o úvodní infografiku).

celý text zprávy

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2023

Vláda svým usnesením č. 540 ze dne 22. června 2022 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023.

celý text zprávy

Souhrnná informace o poskytnutých dotacích v rámci materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada") na svém zasedání dne 10. prosince 2021 schválila materiál s názvem "Souhrnná informace o poskytnutých dotacích v rámci materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020".

celý text zprávy

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2021

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zpracoval výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro NNO v roce 2021. Zpráva obsahuje informace o její působnosti, složení, aktivitách včetně činnosti výborů a pracovních skupin. Přináší přehled výstupů, rozdělených dotací a výdajů za sledovaný rok. Obsahem je i plán činnosti na rok 2022.

celý text zprávy

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2022

Vláda svým usnesením č. 517 ze dne 7. června 2021 schválila Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022.

celý text zprávy

Strategie spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030 včetně podkladových studií a vypořádání konzultací

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zpracoval klíčový dokument pro spolupráci veřejné správy s neziskovým sektorem. Při jeho formulaci vycházel ze dvou podkladových studií, expertních individuálních i skupinových setkání a veřejných konzultací.

celý text zprávy

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2020

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zpracoval výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro NNO v roce 2020. Zpráva obsahuje informace o její působnosti, složení, aktivitách včetně činnosti výborů a pracovních skupin. Přináší přehled výstupů, rozdělených dotací a výdajů za sledovaný rok. Obsahem je i plán činnosti na rok 2021.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 103