Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 1 až 10 z 87

Výzkum firemního dárcovství

Závěrečná zpráva z projektu "Firemní dárcovství v České republice - Vývoj, současný stav a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem"

celý text zprávy

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2017

celý text zprávy

Průběžná informace o stavu přípravy státní podpory firemního dárcovství

Dne 24. července 2017 projednala vláda materiál s názvem "Průběžná informace o plnění úkolu připravit a vládě předložit návrh státní podpory rozvoje firemního dárcovství".

celý text zprávy

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2016 byla vládě předložena pro informaci na její schůzi dne 5. června 2017.

celý text zprávy

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2015 byla vládě předložena pro informaci na její schůzi dne 8. června 2016.

celý text zprávy

Státní politika vůči NNO na léta 2015 - 2020

Schválená verze Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 - 2020

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 87