Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 1 až 10 z 91

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2019

Dne 12. května 2020 zveřejňujeme text Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2019.

celý text zprávy

Výzkum firemního dárcovství

Závěrečná zpráva z projektu "Firemní dárcovství v České republice - Vývoj, současný stav a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem"

celý text zprávy

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2017

celý text zprávy

Průběžná informace o stavu přípravy státní podpory firemního dárcovství

Dne 24. července 2017 projednala vláda materiál s názvem "Průběžná informace o plnění úkolu připravit a vládě předložit návrh státní podpory rozvoje firemního dárcovství".

celý text zprávy

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2016 byla vládě předložena pro informaci na její schůzi dne 5. června 2017.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 91