Výbor pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Výbor pro EU sleduje informace o postavení neziskových organizací v rámci EU a finanční zdroje související s členstvím ČR v EU. V rámci této činnosti výbor spolupracuje s ministerstvy a dalšími úřady, které implementují finanční zdroje EU v ČR, a zpracovává návrhy na zlepšení využívání těchto finančních zdrojů neziskovými organizacemi. Výbor přitom získává a zpřístupňuje informace o využívání pomoci z fondů EU.


Poslední schůze výboru se konala dne 4. listopadu 2022 od 9:30 hod. v budově Úřadu vlády České republiky (nábř. E. Beneše 4, Praha 1).


Termín příštího jednání nebyl stanoven.

 

Členové

Předsedkyně:

Mgr. Silvie Pýchová

Místopředseda za neziskový sektor:

Pavel Trantina

Místopředseda za státní správu:

neobsazeno

Členové:

Mgr. Lenka Vonka Černá
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.
Ing. Martina Gassenbauerová
Mgr. Ing. Roman Haken
Mgr. Gabriela Hrabaňová
Mgr. Martin Chládek
MgA. Eliška Jevičová
Ing. Tomáš Kažmierski
Mgr. Ilja Kocian
PhDr. Pavla Košťálová, Ph.D., MPA
Mgr. Alena Kramlová
RNDr. Jiří Kulich
Mgr. Marek Kupsa, DiS.
Mgr. Ondřej Marek
Mgr. Ondřej Pašek
Ing. Helena Petroková
Mgr. Bc. David Póč
Mgr. Marie Sýkorová
Mgr. Eva Čech Valentová

Tajemnice výboru:

Mgr. Thuy Dieu Nguyen
Telefon: 296 153 274
nguyen.thuy@vlada.cz

Připojené dokumenty

Související zprávy