Výbor pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Výbor pro EU sleduje informace o postavení neziskových organizací v rámci EU a finanční zdroje související s členstvím ČR v EU. V rámci této činnosti výbor spolupracuje s ministerstvy a dalšími úřady, které implementují finanční zdroje EU v ČR, a zpracovává návrhy na zlepšení využívání těchto finančních zdrojů neziskovými organizacemi. Výbor přitom získává a zpřístupňuje informace o využívání pomoci ze Evropských strukturálních a investičních fondů, Fondu soudržnosti a dalších fondů EU.


Poslední schůze výboru se konala dne 18. ledna 2022 od 13:00 hod. v budově Úřadu vlády České republiky (Vladislavova 4, Praha 1).


Termín příštího jednání je 22. února 2022.

 

Členové

Předsedkyně:

Mgr. Silvie Pýchová

Místopředseda za neziskový sektor:

Pavel Trantina

Místopředseda za státní správu:

neobsazeno

Členové:

Mgr. Lenka Vonka Černá
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.
Ing. Martina Gassenbauerová
Mgr. Ing. Roman Haken
Mgr. Gabriela Hrabaňová
Ing. Pavel Hradecký, Ph.D.
Mgr. Martin Chládek
MgA. Eliška Jevičová
Ing. Tomáš Kažmierski
RNDr. Jiří Kulich
Mgr. Marek Kupsa, DiS.
Mgr. Ondřej Marek
Mgr. Viktor Pati
Mgr. Ondřej Pašek
Mgr. Bc. David Póč
Mgr. Marie Sýkorová
Mgr. Eva Čech Valentová

Tajemnice výboru:

Mgr. Thuy Dieu Nguyen
Telefon: 296 153 274
nguyen.thuy@vlada.cz

Připojené dokumenty