Výbor pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Výbor pro EU sleduje informace o postavení neziskových organizací v rámci EU a finanční zdroje související s členstvím ČR v EU. V rámci této činnosti výbor spolupracuje s ministerstvy a dalšími úřady, které implementují finanční zdroje EU v ČR, a zpracovává návrhy na zlepšení využívání těchto finančních zdrojů neziskovými organizacemi. Výbor přitom získává a zpřístupňuje informace o využívání pomoci ze Evropských strukturálních a investičních fondů, Fondu soudržnosti a dalších fondů EU.


Poslední schůze výboru se konala dne 22. listopadu 2017 od 10:00 hod. v budově Úřadu vlády České republiky (Vladislavova 4, Praha 1).


Příští schůze výboru se bude konat dne 28. února 2018 od 10:00 hod. v budově Úřadu vlády České republiky (Vladislavova 4, Praha 1).

 

Členové

Předsedkyně:
Pavla Dusíková Jindrová, MSc.

Místopředsedkyně:
PhDr. Petra Francová

Místopředseda:
RNDr. Miroslav Kundrata

Členové:
Ing. Jitka Bednářová
Ing. Martina Berdychová
PhDr. Oldřich Čepelka
RNDr. Yvonna Gaillyová
Ing. Roman Haken
Ing. Pavel Hradecký, Ph.D.
Ing. Tomáš Kažmierski
Mgr. Yvona Kreuzmannová
Ing. Jiří Krist
RNDr. Jiří Kulich
Mgr. Marek Kupsa, DiS.
Mgr. Ondřej Marek
PhDr. Hana Šilhánová

Připojené dokumenty