Pracovní skupina k dopadům pandemie covid-19

8. 2. 2021 13:46

Pracovní skupina k dopadům pandemie covid-19 na rovnost žen a mužů

Dne 24. července 2020 se na svém zasedání Rada vlády pro rovnost žen a mužů doporučila předsedovi Rady zřídit pracovní skupinu, která by se průběžně zabývala dopady rozšíření onemocnění COVID-19 z hlediska rovnosti žen a mužů.

Pracovní skupina má za cíl

  • zabývat se opatřeními přijímanými v souvislosti s onemocněním covid-19 a vyjadřovat se k nim z pohledu nejen lidských práv, ale zejména z pohledu dopadů na životy žen a mužů.
  • formulovat stanoviska a doporučení, která bude využívat zmocněnkyně vlády pro lidská práva. V případě potřeby mohou být doporučení Pracovní skupiny využity ministerstvy při tvorbě opatření spadající do jejich působnosti.

Členové a členky jsou odborníky a odbornicemi z různých oblastí tak, aby byl zajištěn multidisciplinární přístup. Jejich expertíza pokrývá zejména ekonomiku, právo, sociologii a psychologii.

Seznam členek a členů Pracovní skupiny je k dispozici pod tímto odkazem. Informace o přijatých podnětech najdete v přiložených dokumentech.

Kontaktní osoba: Radan Šafařík, e-mail: safarik.radan@vlada.cz, telefon: 00420 296 153 534

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter