Výbor pro Dekádu romské inkluze

Výbor pro Evropskou platformu a Dekádu romské inkluze je stálým orgánem Rady a dlouhodobě se zabývá zapojením ČR do mezinárodní iniciativy Dekáda romské inkluze 2005–2015, k níž vláda přistoupila v roce 2005. Členové výboru hledají způsoby a sledují míru naplňování a efektivitu opatření Akčního plánu Dekády romské inkluze 2005–2015. Výbor se zabývá i evropskou dimenzí začleňování Romů v souvislosti s povýšením tématu romské integrace a jeho začleněním do vysoké agendy Evropské unie.

Obecné cíle Výboru

  • tvorba podnětů v oblasti legislativní
  • tvorba podnětů v oblasti nelegislativní
  • aktualizace Akčního plánu Dekády
  • rozšíření a zvětšení informovanosti a povědomí o Dekádě romské inkluze
  • zkvalitnění přenosu dobrých praxí
  • výměna a přenos informací
  • činnost ve spojitosti s aktivitami Evropské Platformy pro začleňování Romů
  • platforma pro vzájemné setkávání