Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání

Výbor proti mučení Rady vlády pro lidská práva působí v oblasti ochrany osob proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání. Dává Radě podněty ke zvýšení úrovně ochrany lidských práv v České republice a zpracovává návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení lidskoprávní situace v oblasti své působnosti.

Výbor se též podílí na vypracování zpráv pro kontrolní mechanismy mezinárodních smluv a diskutuje doporučení, která byla České republice v rámci těchto mechamismů adresována.

Výbor může plnit též jiné úkoly z vlastní iniciativy. Členové Výboru přinášejí na plénum Výboru podněty ze své praxe, které mohou být následně promítnuty do stanovisek Výboru.

 

Členové Výboru

Zástupci státních orgánů:

 • Šárka Černocká, Ministerstvo obrany
 • Kateřina Hlaváčová, Policejní prezidium
 • Lubomír Janků, Ministerstvo vnitra
 • Josef Ježek, Generální inspekce bezpečnostních sborů
 • Jan Kamínek, Ministerstvo zahraničních věcí
 • Miroslav Kaštyl, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP 
 • Pavel Ondrášek - předseda, Ministerstvo životního prostředí
 • Tereza Palánová, Ministerstvo zdravotnictví
 • Taťána Skalická, Ministerstvo spravedlnosti
 • Michal Řeháček, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
 • Jan Vrbický, Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Zástupci neziskových organizací a akademické obce:

 • Jakub Drápal, Univerzita Karlova
 • Pavel Doubek
 • Miroslav Krutina, Český helsinský výbor
 • Karel Lach, Liga lidských práv
 • Maroš Matiaško, Fórum pro lidská práva
 • Lenka Ouředníčková, Rubikon Centrum
 • Milan Svoboda, Veřejný ochránce práv
 • Tomáš Tylich, Spolek Kolumbus
 • Žaneta Vika
 • Ladislav Zamboj, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva  
 • Pavel Zvolánek, o. s. Vězeňská duchovenská péče

Kontakt

Informace o činnosti výboru zprostředkuje tajemnice
JUDr. et Mgr. Dominika Otrošinová

email: otrosinova.dominika@vlada.cz

Připojené dokumenty