Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 21 až 30 z 66

Usnesení vlády ČR ze dne 20. února 2013 č. 117

k Rozboru financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2011

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 6. února 2013 č. 88

o jmenování předsedkyně a místopředsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 29. srpna 2012 č. 630

o Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a k návrhu na odvolání a jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 13. června 2012 č. 410

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2012 č. 45

o jmenování místopředsedů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 4. ledna 2012 č. 5

k Rozboru financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2010

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 25. října 2011 č. 787

o jmenování předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a o změně statutu této rady

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 31. srpna 2011 č. 646

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 450

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2012

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 5. ledna 2011 č. 14

k Rozboru financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2009

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 66