Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 31 až 40 z 79

Usnesení vlády ČR ze dne 11. září 2013 č. 685

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 21. srpna 2013 č. 656

o jmenování předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 19. června 2013 č. 479

o změně usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 20. února 2013 č. 117

k Rozboru financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2011

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 6. února 2013 č. 88

o jmenování předsedkyně a místopředsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 29. srpna 2012 č. 630

o Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a k návrhu na odvolání a jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 13. června 2012 č. 410

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2012 č. 45

o jmenování místopředsedů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 4. ledna 2012 č. 5

k Rozboru financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2010

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 25. října 2011 č. 787

o jmenování předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a o změně statutu této rady

celý text zprávy

Dokumenty 31 až 40 z 79