Koordinace a spolupráce

22. 9. 2022 11:40

Komise OSN pro narkotika (CND) - tématické diskuse 21.-22. 9. 2022

Zástupci ČR, národní koordinátor pro protidrogovou politiku J. Vobořil a jeho vědecký poradce doc. V. Mravčík, se účastní tematických diskusí v rámci Komise OSN pro narkotika (CND) ve Vídni na téma lidských práv v drogové politice a jejich souladu s Úmluvami OSN o drogách.

Program jednání je dostupný na stránkách UNODC:  https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/65_Session_2022/thematic-sessions.html
Během jednání je možno sledovat živý internetový přenos diskuse.

Jedním z panelistů, kteří promluvili na Tématické diskusi 1 (21. 9.) byl doc. MUDr. Viktor Mravčík, PhD.

Dr. Mravčík upozornil na negativní důsledky represivní drogové politiky a prohibice a zdůraznil potřebu změny směrem k dekriminalizaci a zodpovědné přísné legální regulaci. Celá diskuze a zejména příspěvek ČR vzbudil mezi přítomnými delegáty z celého světa značnou pozornost, byl předmětem živé otevřené diskuze, která by na tradičním konzervativním fóru CND ještě donedávna nebyla představitelná - což je znamením probíhajících pozitivních změn v mezinárodním systému kontroly drog posouvajících důraz od trestněprávního k veřejnězdravotnímu pojetí drogové politiky.

Na tématické diskusi 2 (22. 9.) Českou republiku zastupuje Mgr. Jindřich Vobořil, který přednesl národní projev.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie