Výbory a pracovní skupiny

19. 7. 2022 13:08

Poradní výbor pro sběr dat o závislostech

Poradní výbor pro sběr dat o závislostech je stálým orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Dohlíží na činnost Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.  Členy výboru jsou experti z oblasti sledování výskytu, prevence a léčby návykových nemocí a z oblastí příbuzných. 

Předseda výboru

PhDr. Ladislav Csémy - Národní ústav duševního zdraví

Členové

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ministersto spravedlnosti
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Ministerstvo financí - odbor 34
 • Národní protidrogová centrála SKVP Policie ČR
 • Generální ředitelství cel
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • A.N.O. - Asociace nestátních organizací
 • Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • Národní ústav duševního zdraví
 • Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 • Asociace krajů ČR
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Úřad vlády ČR - vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti
 • 2 experti v oboru návykových nemocí a příbuzných oborů

Podrobnější informace (včetně zápisů z jednání) jsou zveřejněny na stránkách drogy-info.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Kontakt

Úřad vlády ČR
Odbor protidrogové politiky
Mgr. Pavla Chomynová
Tel.: +420 224 003 947
drogyinfo@vlada.cz

 

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie