Výbory a pracovní skupiny

5. 10. 2022 13:16

Poradní výbor pro sběr dat o závislostech

Poradní výbor pro sběr dat o závislostech je stálým orgánem Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (Rada) pro řešení otázek monitorování situace v oblasti závislostí, a jejich následků.

Předseda výboru

PhDr. Ladislav Csémy - Národní ústav duševního zdraví

Členové

Členy Poradního výboru jsou experti - zástupci:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Ministersta spravedlnosti
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstva vnitra
 • Ministerstva zdravotnictví
 • Ministerstva financí - odboru 73
 • Národní protidrogové centrály SKVP Policie ČR
 • Generálního ředitelství cel
 • Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
 • Asociace poskytovatelů adiktologických služeb
 • Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • Národního ústavu duševního zdraví
 • Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 • Asociace krajů ČR
 • Svazu měst a obcí ČR
 • vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti
 • 2 experti v oboru návykových nemocí a příbuzných oborů.

Podrobnější informace (včetně zápisů z jednání) jsou zveřejňovány na stránkách drogy-info.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Kontakt

Úřad vlády ČR
Odbor protidrogové politiky
Mgr. Pavla Chomynová
Tel.: +420 224 003 947
drogyinfo@vlada.cz

 

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie