Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

21. 6. 2018 10:27

Výzkum firemního dárcovství

Závěrečná zpráva z projektu "Firemní dárcovství v České republice - Vývoj, současný stav a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem"

Bod I./f) přílohy usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 608 o Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020 ukládá předsedovi Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, aby připravil a vládě předložil návrh státní podpory rozvoje firemního dárcovství. Pro tento materiál bylo zapotřebí provést výzkum firemního dárcovství v České republice. Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace využil možnosti financovat takový výzkum prostřednictvím Technologické agentury České republiky z programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy Beta2. Veřejnou zakázku na provedení tohoto výzkumu získala společnost EEIP, a.s. Záverečnou zprávu z tohoto výzkumu Vám nyní nabízíme ke stažení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty