Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Informační zdroje o NNO

15. 2. 2007 12:44

Centrální registr dotací z rozpočtu

Centrální registr dotací z rozpočtu nebo také registr dotací z rozpočtu neboli IS ReD je databáze obsahující údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších podobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (včetně evropských dotací) a jejich příjemcích. Vybraná část informací z Centrálního registru dotací je zpřístupněna na Internetu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter