Zápisy ze schůzí

2. 7. 2020 9:22

11. června 2020

Zápis z jednání Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 11. června 2020.

Program jednání:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Kontrola úkolů z posledního jednání VLF (15. 1. 2020)
  3. Dopady nemoci COVID-19 na činnost NNO
  4. Veřejné sbírky
  5. Pracovní skupina pro data o NNO
  6. Příprava Strategie vůči NNO na léta 2021 - 2030 
  7. Nominační proces
  8. Informační blok

 

Text zápisu je dostupný v přiložených dokumentech. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty