Zápisy ze schůzí

10. 9. 2019 11:12

27. srpna 2019

Zápis z jednání Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 27. srpna 2019.

Program jednání:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Kontrola úkolů z poslední schůze a informace o práci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a jejího Výboru pro Evropskou unii
  3. Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  4. Vyhodnocení plnění úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020
  5. Problematika dlouhodobých smluv dle Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
  6. Informační blok
  7. Různé

Text zápisu je dosupný v přiložených dokumentech. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty