Zápisy ze schůzí

1. 11. 2021 15:32

6. září 2021

Zápis z jednání Výboru pro legislativu a financování ze dne 6. září 2021.

Program jednání:

  1. Zahájení a schválení programu 
  2. Informace o práci sekretariátu a kontrola úkolů z posledního jednání Výboru (11. května 2021)
  3. Evidence skutečných majitelů v praxi 
  4. Realizace opatření plynoucí z Akčního plánu 2021-2024
  5. Informace o činnosti Pracovní skupiny k veřejným sbírkám
  6. Informace k zahájení nové Pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zástup-ců občanské společnosti v participativních procesech
  7. Různé 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty