Zápisy ze schůzí

22. 4. 2019 8:19

21. února 2019

Zápis z jednání Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 21. února 2019

Program jednání:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Kontrola úkolů z poslední schůze a informace o práci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a jejího Výboru pro Evropskou unii
  3. Projekt Interaktivní mapa neziskového sektoru
  4. Návrh podpory firemního dárcovství
  5. Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
  6. Obnova údajů ve spolkovém rejstříku – práce pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti
  7. Informační blok
  8. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty