Koordinace a spolupráce

10. 3. 2023 12:17

“Opportunities and Challenges for the Engagement of Civil Society in Human Rights Oriented Drug Policies”, dokument připravený ČR

Nediskuzní poziční dokument, tzv. Conference Room Paper připravila Česká republika na 66. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND) ve Vídni. Zasedání se koná ve dnech 13. -17. 3. 2023.

ČR připravila na 66. zasedání Komise OSN pro narkotika  (CND) nediskuzní poziční dokument, tzv. Conference Room Paper, který navazuje na lidskoprávní přístup v drogových politikách prosazovaný během českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES). 

Dokument podporuje aktivní zapojení občanské společnosti do drogových politik, dekriminalizaci užívání drog pro osobní potřebu a přibližuje český kontext lidskoprávního přístupu v drogových politikách. ČR tímto způsobem pokračuje v prosazování priorit CZ PRES, tedy drogovou politiku založenou na vědeckých důkazech a lidských právech a aktivně tyto hodnoty hájí v zahraničí.

Text dokumentu “Opportunities and Challenges for the Engagement of Civil Society in Human Rights Oriented Drug Policies” je veřejně dostupný pod číslem E/CN.7/2023/CRP.4 (PDF) na stránce unodc.org

Komise OSN pro narkotika se schází jednou ročně ve Vídni, Jedná se o jednu z největších událostí v oblasti drogové politiky na mezinárodní scéně. V rámci tohoto zasedání se vyjednávají a schvalují rezoluce, mění seznamy kontrolovaných látek na mezinárodní úrovni či volí členové této komise.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie