Aktuálně

29. 1. 2018 20:38

Informace k vystoupení Velké Británie z EU a reformě EU


Stručně o vystoupení Velké Británie z EU

Spojené království 29. března 2017 po necelém roce od referenda oficiálně oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z EU. Dle pravidel článku 50 Smlouvy o EU tak začala plynout dvouletá lhůta pro uzavření dohody o podmínkách vystoupení s přihlédnutím k rámci budoucích vztahů. Pro samotné zahájení jednání bylo nejprve nutné přijmout mandát zmocňující Evropskou komisi jednat. Roli mandátu plní dvojice dokumentů – pokyny Evropské rady (které byly schváleny Evropskou radou ve formátu EU27 v dubnu 2017) a vyjednávací směrnice. Směrnice jsou přílohou rozhodnutí Rady umožňujícího Komisi zahájit jednání se Spojeným královstvím a blíže specifikují zaměření jednání (schválené Radou pro obecné záležitosti (čl. 50) dne 22. května). Vyjednávání se nyní nachází v druhé fázi, kdy je se Spojeným královstvím veden dialog nejen nad výstupovou dohodou, ale i o podobě budoucích vztahů a možnosti zakotvení přechodného období.

Dosavadní vývoj

pondělí 29. 1. 2018

 • Rada pro obecné záležitosti schválila směrnice pro přechodné období.

od čtvrtka 11. 1. 2018

 • Od druhého lednového týdne opět probíhala jednání Pracovní skupiny dle článku 50 (PS50). Jednání probíhala až do posledního lednového týdne a byly na nich projednávány jednotlivé kapitoly týkající se rámce budoucích vztahů.

středa 20. 12. 2017

 • Evropská komise předložila v návaznosti na jednání ER50 dne 15. 12. návrh negociačních směrnic o přechodném období. Věcná diskuse k návrhu probíhala v průběhu ledna 2018 na jednáních Výboru stálých zástupců ve formaci k čl. 50 (Coreper 50).

pátek 15. 12. 2017

 • Na jednání Evropské rady dle článku 50 prezidenti a premiéři EU27 rozhodli, že v rámci první fáze vyjednávání s UK bylo dosaženo dostatečného pokroku a přijali pokyny pro zahájení druhé fáze jednání. Hlavní vyjednavač Evropské komise M. Barnier lídry EU27 informoval o procesu, díky kterému došlo k tomuto pozitivnímu výsledku. Lídři ocenili fakt, že se podařilo udržet jednotu EU27 a práci M. Barniera a jeho týmu.

středa 13. 12. 2017

 • Britský parlament projednal pozměňovací návrh zákona o vystoupení stanovující, že parlament musí schválit konečnou podobu brexitu.

pátek 1. 12. 2017

 • Na Úřadě vlády se konala plenární jednání Pracovní skupiny pro otázku vystoupení Spojeného království z EU a pro řešení otázek spojených s budoucím směřováním EU s cílem shrnutí dosavadního vývoje vyjednávání o brexitu a projednání výchozí pozice ČR k přechodnému období a budoucímu uspořádání vztahů s UK.

pondělí 20. 11. 2017

 • V rámci jednání Rady pro obecné záležitosti (GAC) rozhodli ministři členských států o přesídlení unijních agentur z Londýna. Evropská léková agentura míří do Amsterdamu, Evropský orgán pro bankovnictví do Paříže.

čtvrtek – pátek 9. – 10. 11. 2017

 • V Bruselu proběhlo šesté vyjednávací kolo o výstupové dohodě, kde sice došlo k prohloubení diskuze a vyjasnění některých otázek, ale pokrok, který by znamenal posun do druhé fáze konstatovat nelze.

středa 8.11. 2017

 • Evropský parlament vydal prohlášení ke stavu jednání u práv občanů, kde vyjadřuje nesouhlas s tím, že by v této oblasti mohla jednání být nedaleko dohody.

pátek 20.10. 2017

 • Na jednání Evropské rady (ER) dle čl. 50 byly bez připomínek přijaty Závěry ER a lídři tak konstatovali, že nebylo dosaženo dostatečného pokroku, který by umožnil posunout vyjednávání o brexitu do druhé fáze.

úterý 17.10. 2017

 • V Lucemburku proběhlo zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) dle čl. 50, tématem byla příprava na následující Evropskou radu dle čl. 50.

týden od 9.10. 2017

 • V Bruselu probíhá páté vyjednávací kolo o brexitu, po kterém opět nebylo dosaženo dostatečného pokroku, který by umožňoval říjnové Evropské radě dle čl. 50 posunout vyjednávání do druhé fáze.

pátek 6. 10. 2017

 • Evropská komise zveřejnila hodnocení jednotlivých nabídek k přemístění unijních agentur z UK.

úterý 3. 10. 2017

 • Evropský parlament přijal na plenárním zasedání rezoluci k dosavadnímu stavu jednání mezi EU a UK.

týden od 25. 9. 2017

 • Proběhlo čtvrté vyjednávací kolo o brexitu, kde byl nejvíce znatelný pokrok u přímého účinku výstupové dohody, UK poprvé uvedlo, že bude přímý účinek výstupové dohody akceptovat.

pondělí 25. 9. 2017

 • Jednala Rada pro obecné záležitosti (GAC), kde bylo hlavním tématem příprava na říjnovou Evropskou radu dle čl. 50.

pátek 22. 9. 2017

 • T. May přednesla projev v italské Florencii. Projev, ačkoliv ne zcela konkrétní, byl hodnocen pozitivně. Hlavní vyjednavač EU M. Barnier následně ocenil snahu UK posunout se vpřed ve vyjednávání.

týden od 28. 8. 2017

 • V Bruselu proběhlo třetí kolo vyjednávání o brexitu věnované především právům občanů, ale také otázkám finančního vyrovnání a Irsku.

pondělí 31. 7. 2017

pondělí 17. 7. 2017

 • Druhé kolo vyjednávání o brexitu se věnovalo právům občanů, finančnímu vypořádání a dalším otázkám.    

čtvrtek 22. 6. 2017

 • Na okraj Evropské rady proběhlo jednání států ve formátu EU27.

pondělí 19. 6. 2017

 • Vyjednávání Velké Británie a EU byla zahájena schůzkou Michela Barniera s Davidem Davisem.

pondělí 22. 5. 2017

 • Rada pro obecné záležitosti (GAC) schválila první vyjednávací směrnici pro Michela Barniera a jeho tým.

středa 17. 5. 2017

 • Na Úřadu vlády zasedala Pracovní skupina pro brexit a reformu EU. Tématy jednání byly výsledky Evropské rady, první vyjednávací směrnice a Bílá kniha o budoucnosti EU. Více zde.

sobota 29. 4. 2017

 • Summit Evropské rady, na kterém hlavy států a předsedové vlád zemí EU budou schvalovat mandát Evropské komise pro vyjednávání s Velkou Británií.

středa 12. 4. 2017

 • Ve sněmovně proběhla čtvrtá schůzka se zástupci politických stran, na které byla diskutována pozice ČR pro vyjednávání brexitu.

středa 29. 3. 2017

 • Velká Británie notifikovala dle čl. 50. Spouští se tak oficiální proces vystoupení Velké Británie z EU.

úterý 28. 3. 2017

 • Páté jednání Pracovní skupiny pro brexit a reformu EU.

středa 22. 2. 2017

pátek 3. 2. 2017

 • Malta hostila neformální summit hlav států a předsedů vlád členských zemí EU. Druhá část jednání ve formátu EU27 se věnovala tématu budoucnosti EU.

středa 18. 1. 2017

 • Pracovní skupina pro otázku vystoupení Velké Británie z EU a pro budoucí směřování EU se na svém čtvrtém jednání zabývala přesídlením agentur EU do ČR a projevem britské premiérky Theresy Mayové.

Informace k vystoupení Velké Británie z EU a reformě EU

středa 21. 12. 2016

pátek 11. 11. 2016

čtvrtek 3. 11. 2016

 • Britský High Court rozhodl, že britská vláda musí před notifikací celý proces projednat ještě s Parlamentem. Britská vláda se proti tomuto rozhodnutí odvolala k Supreme Court.

úterý 11. 10. 2016

 • Pracovní skupina pro otázku vystoupení Velké Británie z EU a pro budoucí směřování EU se sešla na Úřadu vlády za účasti velvyslance Libora Sečky.

pátek 16. 9. 2016

 • V Bratislavě se uskutečnil neformální summit EU27, který řešil budoucnost Evropské unie. Lídři 27 členských států se dohodli na tzv. roadmap. Jejím obsahem je soubor priorit pro další činnosti Unie, která bude založená na zajištění bezpečnosti a prosperity. Úkolem konkrétních opatření je v následujících šesti měsících vytvořit akceschopnější Unii a zvýšit důvěru občanů v evropský projekt.

pondělí 5. 9. 2016

Schůzka zástupců parlamentních stran k budoucí reformě EU, 5. září 2016.

pátek 26. 8. 2016

 • Ve Varšavě proběhl summit premiérů Visegrádské skupiny za účasti německé kancléřky Angely Merkelové. Jedním z hlavních témat byla reforma EU.

pondělí 22. 8. 2016

 • Na Úřadu vlády ČR se uskutečnilo druhé setkání Pracovní skupiny pro otázku vystoupení Velké Británie z EU a pro budoucí směřování EU.

čtvrtek 14. 7. 2016

středa 13. 7. 2016

 • Komentář předsedy vlády k jmenování Theresy Mayové premiérkou Velké Británie: „Gratuluji paní Therese Mayové, která se dnes stala novou premiérkou Velké Británie. Česká vláda vítá, že se tímto krokem zkrátilo období vládní nejistoty, které trvalo od výsledku britského referenda o setrvání Velké Británie v EU,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.
 • Britský premiér David Cameron odstoupil ze své funkce, kterou převzala dosavadní ministryně vnitra Theresa Mayová.
   

​čtvrtek 30. 6. 2016

středa 29. 6. 2016

 • Pokračování jednání Evropské rady.

úterý 28. 6. 2016

 • Dopoledne se sešel Evropský parlament na mimořádné schůzi a po rozpravě přijal usnesení připravené pátečním jednáním svého předsednictva.
   
 • Proběhly schůzky premiéra Bohuslava Sobotky s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem, s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem a s předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem jménem V4 k výsledkům referenda.
   
 • Pokračovala paralelní bilaterální jednání mezi členskými státy navzájem a s evropskými institucemi.
   
 • Proběhla tradiční setkání evropských politických stran před konáním Evropské rady.
   
 • Uskutečnilo se setkání V4 na úrovni premiérů. V návaznosti na výsledky referenda proběhla diskuse ve formátu EU-27, který politicky, byť nikoli právně, zahájí přípravy odchodu Velké Británie z EU.
   
 • Společné prohlášení předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny: Důvěryhodná a akceschopná Unie: Země Visegrádské skupiny vyjadřují hluboké politování nad rozhodnutím Velké Británie nesetrvat členem Evropské unie. Toto suverénní rozhodnutí však respektujeme. Evropská unie bude dále pokračovat ve formátu 27 států.
   

pondělí 27. června 2016

 • Premiér Sobotka inicioval na jednání vlády ČR zřízení pracovní skupiny pro otázky brexitu a budoucnosti EU„Odchodem Velké Británie nastává změna, na kterou musí být Česká republika připravena. Proto dnes vláda ustavila na můj návrh pracovní skupinu, jejímž cílem bude připravit pozici České republiky pro nadcházející vyjednávání s Velkou Británií o vystoupení z EU. ČR musí hájit své národní zájmy, jedním z našich důležitých cílů bude snaha udržet rovnocenné podmínky na britském pracovním trhu pro české občany, tedy takové, jaké využívají Britové v Česku. Pracovní skupina by měla zároveň definovat priority ČR pro budoucí podobu EU, včetně návrhů nutných reforem, kterými musí Unie projít,“ uvedl ke zřízení pracovní skupiny premiér Bohuslav Sobotka.

 • Vláda schválila mandát pro premiéra na jednání Evropské rady: Na okraj zasedání Evropské rady se premiér Sobotka ve středu setká také s jejím předsedou Donaldem Tuskem. Dominantním tématem jednání budou výsledky referenda o setrvání Velké Británie v Evropské unii a další evropské otázky.

 • Budou probíhat paralelní bilaterální jednání mezi členskými státy navzájem a s evropskými institucemi.
   

neděle 26. června 2016

 • Donald Tusk svolal na 14.30 setkání šerpů (poradců premiérů pro EU/státních tajemníků pro evropské záležitosti), kteří mají za úkol obsahově připravit jednání Evropské rady na téma odchodu Velké Británie z EU. Za Českou republiku se setkání účastnil státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

pátek 24. června 2016

 • Komentář předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky k rozhodnutí Velké Británie„Vládu Velké Británie teď čeká nelehký úkol požádat o vystoupení z Evropské unie. Oznámením rozhodnutí odejít se nastartuje nejméně dvouleté vyjednávací období o tom, jak budou vypadat naše vzájemné vztahy v budoucnu. Britové budou mít určitě menší vliv na to, co se v Evropě děje a jejich země bude celkově slabší a méně důležitá. O odchodu z EU bychom se s Brity měli domluvit rychle a racionálně. Velké starosti čekají Velkou Británii – v nejbližších letech se opět rozhoří zápas o udržení Skotska a Velká Británie bude muset řešit i nové nastavení ekonomických vztahů se svým největším partnerem,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka k rozhodnutí Velké Británie. 
   
 • Politické a ekonomické dopady britského referenda
   
 • Harmonogram kroků v návaznosti na referendum ve Velké Británii: Diskuze se povedou nejen ohledně rozhodnutí Velké Británie odejít z EU, ale i o budoucnosti evropské integrace jako takové a jejím dalším směřování. 
   
 • Sešlo se předsednictvo Evropského parlamentu, připravilo návrh rezoluce reagující na brexit a naplánovalo průběh mimořádného pléna Evropského parlamentu 28. 6.
   
 • Bezprostředně poté se sešla institucionální čtyřka EU: Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Martin Schulz a Mark Rutte a sladili meziinstitucionální postup.
   
 • Páteční Rada pro obecné záležitosti byla posunuta do odpoledních hodin, předcházela jí koordinační schůzka V4 na úrovni státních tajemníků pro evropské záležitosti/ministrů zahraničních věcí, následoval oběd ministrů pro evropské záležitosti, kde předsednictví a Komise podali informaci o dopoledních schůzkách a kde došlo k první názorové výměně ve formátu EU-28.
   
 • Na okraj Rady pro obecné záležitosti proběhla v Lucemburku další schůzka evropských ministrů šesti zakládajících členů.
   

čtvrtek 23. června 2016

 • Hlasování o setrvání Velké Británie v Evropské unii probíhalo ve čtvrtek 23. června 2016 od 8.00 do 22.00 (GMT+1). Výsledek referenda je 52 % pro vystoupení, 48 % pro setrvání. Účastnilo se 72 % registrovaných voličů.
   
 • Komentář předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky k situaci před konáním referenda ve Velké Británii„Velkou Británii a její občany dnes čeká historické hlasování o budoucnosti země. Referendum o setrvání Velké Británie v Evropské unii je důležitým momentem evropské historie. Je to vůbec poprvé, kdy obyvatelé členské země hlasují o tom, zda zůstat v Evropské unii, nebo z EU odejít,“ uvedl Bohuslav Sobotka před konáním referenda ve Velké Británii.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Analýzy k brexitu

Pravní aspekty vystoupení UK z EU (MZV)

Vnější smlouvy EU v kontextu brexitu (MZV)

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie