Ze zasedání Výboru

25. 3. 2022 10:30

Výbor pro práva dítěte vyzval k zajištění bezpečné a dostatečné výživy novorozencům a malým dětem při mimořádných událostech

V návaznosti na mimořádnou situaci způsobenou ruskou invazí na Ukrajinu Výbor pro práva dítěte dne 25. března 2022 hlasováním per rollam schválil podnět k zajištění bezpečné a dostatečné výživy novorozencům a malým dětem při mimořádných událostech.

S odkazem na Společné stanovisko UNICEF, Global Nutrition Cluster a IFE Core Group k ochraně výživy matek a dětí v ukrajinském konfliktu a při uprchlické krizi Výbor konkrétně vyzval k vytvoření strategie pro adekvátní zajištění náhrad mateřského mléka a produktů k jejich podání dětem, které je potřebují, a jejich kontrolovanou a bezpečnou distribuci včetně podmínek přípravy takových náhrad a poskytnutí instrukcí v jazyce, kterému rozumí osoby, které takové náhrady dětem podávají.

Podnět byl schválen 11 hlasy, 1 člen se hlasování zdržel a 1 člen hlasoval proti.

Plné znění podnětu a výše zmíněné stanovisko jsou dostupné v příloze. 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter